Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tu Thu Ngoc (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:40' 16-12-2008
Dung lượng: 247.0 KB
Số lượt tải: 710
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên: ……………………..
Lớp: 8B…..
Đề cương ôn tập học kì I (Năm học 2007 – 2008)
Môn: Toán 8

Phần I: Đại số
A/ Trắc nghiệm khách quan
Câu 1: Tích của đa thức x2-2xy + y2 và đa thức x – y là:
A. - x3 - 3x2y + 3xy2 - y3 B. x 3- 3x2y + 3xy2 - y3
C. x3 - 3x2y - 3xy2 - y3 D. x3-3x2y-3xy2+y3
Câu 2: Giá trị của biểu thức E = -3x.(x - 4y) y - 5x) với x = -4; y = -5 là:
A. E = -12 B. E = 12 C. E = 11 D. E = -11
Câu 3: Khai triển và thu gọn biểu thức R = (2x - 3)(4 + 6x) - (6 - 3x)(4x - 2) thu được kết quả là:
A. 0 B. 40x C. -40x D.1 kết quả khác.
Câu 4: Các phát biểu sau ( với mọi x ( R) đúng hay sai?
A. x2 -2x +3 > 0 B. 6x –x2-10 < 0
C. x2 –x – 100 < 0 D. x2 –x +1 > 0
Câu 5: Các phát biểu sau đúng hay sai?
A. (-a-b)2 = - (a+b)2 B. (a+b)2 + (a – b)2 = 2(a2+ b2)
C. (a+b)2 – (a – b)2 = 4ab D. (-a – b)(-a –b) = a2 – b2
Câu 6:
a) Nối mỗi dòng ở cột A với 1 dòng ở cột B để được kết quả đúng:
Cột A

Cột B

1. x3 + 1

A. x2 – 4

2. (x + 1)3

B. x3 – 8

3. ( x-2 )(x+2)

C. (x +1)(x2 –x+1)

4. x3 – 6x2 + 12x – 8

D. x2 + 4x + 4

5. (x -2 )(x2 + 2x + 4)

E. ( x – 2)3

6. x2 – 8x + 16

F. x3 + 3x2 + 3x + 1

7. (x + 2 ) 2

G. ( x -4 )2

b) Điền vào chỗ trống các hạng tử thích hợp để được đẳng thức đúng:
x2 + 4xy + ............ = ( ........... + 2y )2
........ - 10xy + 25y2 = ( .......... - ........) 2
25x2 + ……… + 81 = ( …… + ……..)2
16x2 +24xy +…….. = ( …… + ……..)2
Câu 7: Giá trị nhỏ nnhất của đa thức P = x2 – 4x + 5 là:
A. 5 B. 0 C. 1 D. 1 kết quả khác.
Câu 8: Kết quả phân tích đa thức a4b – 3a3b2 + 3a2b3 – ab4 thành nhân tử là:
A. (a+b)(a3- b3) B. ( a –b)(a –b)3
C. ( a – b)3ab D. ( a-b)3(a+b)
Câu 9: Nếu ( x- 1)2 = x -1 thì giá trị của x là:
A. 0 B. -1 C. 1 hoặc 2 D. 0 hoặc 1
Câu 10: Đa thức 5x2 – 4x + 10xy – 8y được phân tích thành nhân tử là:
A. ( 5x – 2y)( x+4) C. ( x+2y)( 5x -4)
B. (5x +4)(x -2y)
 
Gửi ý kiến