Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Hóa 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Thu (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:41' 03-11-2010
Dung lượng: 68.0 KB
Số lượt tải: 2246
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HOÁ HỌC 9 (học kỳ 2)
I. MA TRẬN
Mức độ
Nội dung
Biết
Hiểu
Vận dụng
Tổng

Etilen
Câu 1

Câu 9
2

Metan
Câu 2 + Câu 3


2

CTPT HCHC
Câu 4


1

Hiđrocacbon

Câu 5

1

Dầu mỏ
Câu 6
Câu 7

2

Nhiên liệu

Câu 8

1

SX xi măng


Câu 10
1

Tổng
5
3
2
10

II. ĐỀ BÀI
Câu 1 : Đâu là công thức phân tử của etilen ?
A. CH4 B. C2H4 C. C2H2 D. C6H6
Câu 2 : Phản ứng hoá học đặc trưng của metan là phản ứng :
A. thế B. cộng C. trùng hợp D. cháy
Câu 3. Trong các phân tử CH4, C2H4, C2H2, C6H6 , phân tử có cấu tạo chỉ toàn những liên kết đơn là :
A. CH4 B. C2H4 C. C2H2 D. C6H6
Câu 4 : Các phân tử hợp chất hữu cơ có thể có cấu tạo mạch cacbon là :
A. mạch thẳng B. mạch vòng C. mạch nhánh D. cảc ba loại mạch trên
Câu 5 : Các phân tử hiđrocacbon đều có một phản ứng chung là phản ứng :
A. thế B. cộng C. trùng hợp D. cháy
Câu 6 : Dầu mỏ là hỗn hợp của các :
A. muối B. axit C. bazơ D. hiđrocacbon
Câu 7 : Dầu mỏ là loại nhiên liệu :
A. vô tận B. có thể tái sinh C. không tái sinh D. cả ba đáp án trên
Câu 8 : Chúng ta phải sử dụng tiết kiệm nhiên liệu vì lý do :
A. tiết kiệm tiền B. giảm khí thải C. tiết kiệm công sức D. cả ba lý do trên
Câu 9 : Trong các hiđrocacbon CH4, C2H4, C2H2, C6H6 chất được dùng để sản xuất nhựa PE là :
A. CH4 B. C2H4 C. C2H2 D. C6H6
Câu 10 : Nguyên liệu được sử dụng nhiều nhất để sản suất xi măng là :
A. CaCO3 B. SiO2 C. quặng D. than
III. ĐÁP ÁN
1.B 2.A 3.A 4.D 5.D 6.D 7.C 8.D 9.B 10.A
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA HỌC 9
BÀI KIỂM TRA SỐ 1
Câu 1 : Oxit được chia thành mấy loại :
A. 1 loại B. 2 loại C. 3 loại D.4 loại
Câu 2 : Canxi oxit là một :
A. axit B. bazơ C. oxit D. muối
Câu 3 : SO2 là :
A. oxit trung tính
B. oxit axit
C. oxit lưỡng tính
D. oxit bazơ
Câu 4 : Oxit axit có thể tác dụng được với :
A. oxit bazơ
B. nước
C. bazơ
D. cả ba hợp chất trên
Câu 5 : Cho các oxit : SO2, Na2O, CaO, CuO. Oxit không tác dụng được với nước là :
A. SO2 B. Na2O C. CuO D. CaO
Câu 6 : Khi pha loãng axit sunfuric người ta phải :
đổ từ từ axit vào nước.
đổ từ từ nước vào axit.
đổ nhanh axit vào nước.
đổ nhanh nước vào axit.
Câu 7 : Để nhận biết axit sunfuric và muối sunfat người ta thường dùng :
A. BaCl2 B. Ba3(PO4)2 C. BaCO3 D.BaSO4
Câu 8 : Để điều chế H2SO4 trong công nghiệp, phải trải qua mấy giai đoạn ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 9 : Sự khác biệt trong tính chất hóa học của H2SO4 đặc so với H2SO4 loãng là :
tác dụng được với oxit bazơ
tác dụng được với bazơ
tác dụng được với kim loại
khả năng hút nước mạnh (tính háo nước)
Câu 10 : Khả năng tan của H2SO4 trong nước là :
A. rất
 
Gửi ý kiến