Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Đoàn Vũ Phong (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:55' 24-11-2010
Dung lượng: 54.5 KB
Số lượt tải: 163
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD&ĐT duyên hải
Trường THCS hiệp thạnh
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hiệp Thạnh, ngày 15 tháng 9 năm 2010
kế hoạch
giúp đỡ học sinh yếu - kém năm học 2010-2011

Căn cứ vào kết quả thi kiểm định chất lượng đầu năm (năm học 2010-2011)
Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ năm học 2010-2011 của trường THCS Hiệp Thạnh và Phòng GD&ĐT Duyên Hải
Sau khi rà soát phân loại số học sinh yếu - kém. Trường THCS Hiệp Thạnh xây dựng kế hoạch giúp đỡ học sinh yếu - kém năm học 2010-2011 như sau:
I. Thống kê số lượng học sinh - kém (qua khảo sát đầu năm).
Khối
Số học sinh
Số HS học lực yếu
Số HS học lực kém
Ghi chúSl
%
Sl
%


6
59
8
13.6
4
6.8


7
47
9
19.1
5
10.6


8
58
12
20.7
4
8.3


9
54
6
11.1
0
00


Cộng
218
35
16.1
13
5.9


II. Kế hoạch giúp đỡ HS yếu - kém.
Khảo sát thực tế số HS yếu – kém qua thi khảo sát chất lượng đầu năm để phân loại chính xác HS yếu – kém.
Giao cho GV trực tiếp giảng dạy tìm hiểu lí do, nguyên nhân dẫn đến HS học lực yếu.
Qui trách nhiệm về việc giảng dạy, đánh giá, xếp loại sai học sinh để có giải pháp khắc phục hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp.
Họp lãnh đạo, giáo viên, tổ chuyên môn để bàn bạc, thống nhất và đưa ra các giải pháp hợp lí để giúp đỡ HS yếu – kém.
Phân công GV có chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm để phụ đạo HS yếu – kém.
Yêu cầu giáo viên cam kết với trường dạy để khắc phục hậu quả, tự nguyện đăng kí dạy phụ đạo cho HS yếu – kém; Tập trung đổi mới cách soạn dạy, cách ra đề, kiểm tra, đánh giá cho đối tượng HS yếu – kém. Tăng cường việc kiểm tra bài cũ, kiểm tra việc chuẩn bị bài, đấu mối trực tiếp với gia đình HS để thống nhất cách dạy – học, nâng cao chất lượng học tập.
Họp phụ huynh HS yếu – kém, nhất là lớp 6 để thông báo kết quả học của HS và
thông báo thời gian học, chương trình học, nội dung học bàn phương pháp học để nâng cao chất lượng học tập của HS. Ban giám hiệu trực tiếp họp với Ban giám hiệu trường Tiểu học Hiệp Thạnh để tìm hiểu nguyên nhân, trách nhiệm và bàn giải pháp giải quyết hậu quả HS đã hoàn thành chương trình TH nhưng không đủ chuẩn.
Quán triệt tinh thần học tập đến HS, đồng thời động viên, đôn đốc, nhắc nhỡ và yêu cầu cao đối với đối tượng HS yếu – kém trong việc tự học, việc học bài cũ, làm bài và chuẩn bị bài của các HS.
Vận động để HS yên tâm học, đi học phụ đạo.
Giáo dục HS ý thức học tập, thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” và “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Ban lãnh đạo nhà tr
 
Gửi ý kiến