Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  de thi HSG 4

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Thanh Tâm
  Ngày gửi: 19h:53' 25-04-2011
  Dung lượng: 25.5 KB
  Số lượt tải: 29
  Số lượt thích: 0 người
  Đề 33
  Câu 1: Từ 1 đến 2001 có bao nhiêu số lẻ, bao nhiêu số chẵn? Tổng các số lẻ và tổng các số chẵn hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị? Trong các số đó, có bao nhiêu số có chữ số 5?
  Câu 2: Với 4 chữ số x, y, 1, 7 ta lập được 18 số có 3 chữ số khác nhau và tính được tổng là 6440. Tìm x và y.
  Câu 3: Tìm các số nhỏ hơn 2000 và lớn hơn 1000 chia 2 dư 1, chia 3 dư 2, chia 4 dư 3, chia 5 dư 4, chia 6 dư 5, chia 7 dư 6.
  Câu 4: Có 4 đoàn xe, đoàn 1 gồm các xe, mỗi xe chở được 15 tạ, đoàn 2 gồm các xe, mỗi xe chở được 2 tấn, đoàn 3 gồm các xe, mỗi xe chở được 25 tạ, đoàn 4 gồm các xe, mỗi xe chở được 3 tấn. Cả 4 đoàn chở được tất cả 450 tạ gạo. Hỏi mỗi đoàn chở được bao nhiêu gạo biết số xe của 4 đoàn bằng nhau?
  Câu 5: Một miếng dất hcn có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng, số đo diện tích là số có 2 chữ số mà hàng đơn vị là 6. Tính chu vi miếng đất biết số đo các cạnh theo mét đều là số tự nhiên


  Đề 34
  Câu 1: a, Có bao nhiêu số có bốn chữ số mà trong mỗi số không có chữ số 3 nào?
  b, Có bao nhiêu số có ba chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 3?
  Câu 2: Tích của hai số là 3192, thừa số thứ nhất có chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng trăm là 1. Nếu ta đổi chỗ hai chữ số này cho nhau và giữ nguyên thừa số thứ hai thì được tích mới là 3588. Tìm hai số đó.
  Câu 3: Lớp 4A xếp hàng 2 được một số hàng không thừa bạn nào, xếp hàng 3 hay hàng 4 đều được một số hàng không thừa bạn nào. Nếu lấy tổng các hàng xếp được đó thì được 39. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh ?
  Câu 4 : Có một số quả cam, nếu chia mỗi người 3 quả thì thừa 2 quả, nếu chia mỗi người 4 quả thì thiếu 2 quả. Hỏi có bao nhiêu quả cam và bao nhiêu người được chia ?
  Câu 5 : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích mảnh đất biết nếu bớt chiều dài 5m, tăng chiều rộng 5m thì diện tích tăng thêm 225m2.
   
  Gửi ý kiến