Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Phiếu học tập tiếng anh 9 - unit1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Kim Chi
Ngày gửi: 15h:08' 17-06-2011
Dung lượng: 16.8 KB
Số lượt tải: 103
Số lượt thích: 0 người
UNIT 1 - A VISIT FROM A PENPAL
NEW WORDS

Word
Meaning

1
Foreign (adj)Foreigner (n)


2
Pen pal (n)


3
Correspond (v)Correspondence (n)Correspondent (n)


4
Modern (adj)Modernize (v)


5
Impress (v)Impression (n)Impressive (adj)


6
Beauty (n)Beautiful (adj)


7
Friendliness (n)Friendly (adj)


8
Mausoleum


9
Mosque


10
Peaceful (n)Peace (adj)


11
Atmosphere (n)


12
Pray (v)


13
Depend on + Ob


14
Keep in touch (with)


15
Let + Ob + V


16
Industrial (adj)Industry (n)


17
Divide (v)


18
Known as


19
Separate (v)


20
Comprise (v)


21
Tropical climate


22
Unit of currency


23
Consist (v)


24
Official (adj)


25
Religion (n)Religious (adj)


26
In addition


27
Buddhism


28
Hinduism


29
National language


30
Tamil


31
Language of instruction


32
Compulsory (adj)
GRAMMAR - THE PAST SIMPLE WITH “wish”
Use :

Form:
Ex:
I am not rich →
You don’t work hard→
I can’t speak English→
She won’t tell me→
It’s raining now→
EXERCISE
Exc 1: Write wishes you want to make in these situations
You are not very tall

It’s so hot. You want to be in the swimming pool

You don’t have a computer

You live very far from school

You don’t have a sister

You draw very badly

You don’t have your friend’s phone number

You don’t know many friends

There aren’t any rivers and lakes in your hometown

Exc 2: Write these sentences in “wish” form
I don’t have a motorbike

I have a cold

John doesn’t know how to swim

I live in the dorm

I can’t speak Japanese

Tom can’t find a good job

My friend can’t come

It isn’t Sunday

I have to study for a test

I am not at home right now

 
Gửi ý kiến