Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các thành viên đã tải về

No_avatar
võ diệu
tải lúc 22:22 06/12/2015
No_avatar
Họ Tên
tải lúc 19:09 24/07/2015
No_avatarf
Đinh Thị Oanh
tải lúc 12:04 25/11/2014
No_avatar
Nguyễn Tiến Hưng
tải lúc 10:34 13/06/2014
No_avatar
mai trang
tải lúc 05:29 08/02/2014
No_avatar
Trần Trọng Tuyền
tải lúc 17:23 21/08/2012
No_avatar
Lê Chí Đại
tải lúc 20:36 12/08/2012
No_avatar
Vudinhtuan Gu
tải lúc 22:01 19/05/2012
No_avatar
Đoàn Lộc
tải lúc 08:27 23/04/2012
Avatar
Lê Dương Trí
tải lúc 15:42 05/04/2012
Avatar
Huỳnh Diên Thư
tải lúc 19:45 29/03/2012
No_avatar
Nguyễn Văn Đề
tải lúc 17:56 23/03/2012
No_avatar
Vũ Khắc Ngọc
tải lúc 12:49 08/03/2012
No_avatar
Trần Hồng Quân
tải lúc 21:03 04/12/2011
No_avatar
Nguyễn Đình Nam
tải lúc 09:20 17/10/2011
No_avatarf
Kim Taeyeon
tải lúc 15:49 04/07/2011
No_avatar
Diệp Ngoc Hân
tải lúc 22:42 03/07/2011
Avatar
Lê Thị Lệ Hằng
tải lúc 16:53 02/07/2011
No_avatar

thay co co the giai ho em bai nay dc ko ak?

A la hon hop O va O co ti khoi so voi hidro lA 19,2. B la hon hop H va COco ti khoi so voi hidro la 3,6. De dot chay 8,64 g hon hop khi b can dung V lit hon hop khi A (o dktc). Gia tri cua V la? 

No_avatar
* Bước 1:       Sử dụng quy tắc đường chéo để tìm tỷ lệ mol trong cả 2 hỗn hợp A và B.

Hỗn hợp A:          O2: 32                           9,6 :  3

                                                   38,4

                              O3: 48                            6,4 : 2

Hỗn hợp B:           H2: 2                           20,8 :  4

                                                   7,2

                              CO: 28                            5,2 : 1

* Bước 2:        Sử dụng ĐL bảo toàn electron đxử   tiếp bài toán

- Đặt số mol của H2 và CO trong hh B lần lượt là x và y mol, ta có:         2x + 28y = 8,64

                                                                                                                      x : y = 4 : 1

                                                                                                        _     x = 0,96 ;  y = 0,24

- Sơ đồ nhường và nhận electron:

O2  + 4e  "  2O2-                           H2  "  2H+  +  2e

a       4a                                0,96                 1,92

O3  + 6e  "  3O2-                         CO  "  CO2  +  2e

b       6b                               0,24                  0,48

- Đặt số mol của O2 và O3 trong hh B lần lượt là a và b mol, ta có          a : b = 3 : 2

                                                                                                             4a + 6b = 2,4

                                                                                                       _  a = 0,3 ;  b = 0,2

                               Vậy V ở đktc là: 22,4x(0,2+0,3) = 11,2 lít

 

 
Gửi ý kiến