Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

giao an ngoai khoa lop 8 hay

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thị Thúy Hồng
Ngày gửi: 09h:33' 28-06-2011
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 299
Số lượt thích: 0 người
Kế Hoạch Dạy Ngoại Khoá Khối 8
Năm học 2010- 2011
Cả năm : 27 buổi
HKI : 3 b/ tháng x 5 tháng = 15 buổi
HKII : 3b/tháng x 4 tháng = 12 buổi

Semester I
Chủ đề

Tháng
 Nội Dung
 Số buổi
Điều
chỉnh

Tháng 9

1
( not ) Adjective + enough + to ( infinitive )
Too + adj + ( for sbd ) + to ( infinitive )
The way to use ( like – preposition )
Ordering of Adj
Practice -Exercise and test

12
Ten irregular verbs
The way to use ( so.. that and suchthat )
Near the future : Be going to + V
Combine enough / too / so.. that and suchthat
Practice -Exercise and test

13
Ten irregular verbs
Adv of place
Take a telephone message
Exercise –test

1


Thang 10

4
Ten irregular verbs
Reflectxive pronouns
Modal : must., have to , ought to
Why ? / because
Exercise –test
 1


5
- Ten irregular verbs
- Listen Unit 1/ 2/3
Exercise – Test


1
6
Ten irregular verbs
Past simple
Used to + V
Contrast ( used to + v/ be / get used to + Ving
Preposition of time : in , on , at , after , before , between
Exercise - Test

1


Thang 11

7
 Ten irregular verbs
Adverb of manner
Commands,requests ,advice in reported speech
Exercise - Test

18
 Ten irregular verbs
Exercises - Test ( Commands,requests ,advice in reported speech )

1


 9
Ten irregular verbs
Maldals : may, can , could
Gerunds : - subject , object , complement ,oppositive
Gerund - to (inf) / Ving
Exercises - Test
 1


Thang 12

10
 Ten irregular verbs
Listen 4-5-6
Review
Exercises - Test

111
 Ten irregular verbs
Presen perfect with for and since
Exercises - Test

1


 12
Ten irregular verbs
Comparision with like,( not ) as…as , not the same as , different from
Exercises - Test
 1


Thang 1

13
Ten irregular verbs
Comparisio of equality , adj, adv
Exercises - Test

1


 14
 Ten irregular verbs
- To show changes with (get and become )
 115

Ten irregular verbs
Listen Unit 7-8
Review - pronunciation
Main stress
Exercises - Test

1 Semester I I
Thang2

16
Ten irregular verbs
In order to / so as to
Future simple
Exercises - Test


1
17
Ten irregular verbs
Modal : will : to make requests , offers and promise
Exercises - Test


118
Ten irregular verbs
Passive form – present simple
Present progressive - past passive
- Exercises - Test

1


Thang 3
19
Ten irregular verbs
Passive form—past progressive
- simple future
- present perfect
Exercises - Test
 120
Ten irregular verbs
Passive form - future perfect
- Be going to + v
- have to + V
- Modal verb
- Two object verbs
Exercises - Test

1
21
Ten irregular verbs
Listen 9 / 10/ 11
Review - Test

1


Thang 4

22
Ten irregular verbs
ED ang ING participle
Requests with Would / Do you mind If
Would / Do you mind + Ving /
Exercises - Test

123
Ten irregular verbs
Past progressive with When and While
Progressive tense with always
Exercises - Test

124
Ten irregular verbs
Compound words
Reportrd speech
Exercises - Test

1


Thang 5

25
Ten irregular verbs
Indirect question
 
Gửi ý kiến