Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Một số chuyên đề ôn thi Đại học

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Đức Quý
Ngày gửi: 20h:43' 06-07-2011
Dung lượng: 29.7 KB
Số lượt tải: 258
Số lượt thích: 0 người
Chuyên đề : Mã di truyền
Thông tin di truyền về trình tự các axit amin trong chuổi polypeptit được mã hóa trong AND dưới dạng trình tự các bộ ba kế tiếp nhau.
Sự tổ hợp từ 4 loại A, T, G, X tham gia cáu tạo ADN hay bốn loại A, U, G, X tham gia cấu tạo ARN tạo ra 64 loại bộ ba
- Chỉ có 61 bộ ba tham gia mã hóa cho 20 loại axit amin
+ Một số axit amin được mã hóa bởi nhiều bộ ba khác nhau (Tính thoái hóa của mã di truyền).
+ Không có bộ ba nào đồng thời mã hóa cho nhiều axit amin khác nhau.
+ Bộ ba TAX trên ADN hay AUG trên ARNcos hai chức năng: vừa là mã mở đầu vừa mã hóa cho axit amin metionin
+Có 3 bộ ba (ATT, ATX, AXT trên ADN hay UAA UGA và UAG trên mARN) là mã kết thúc.


Bazơ thứ hai


Bazo thứ nhất

G
A
X
U

Bazo thứ ba


G
GGG Glixin
GGA
GGX
GGU
GAG A.glutamic
GAA
GAX A. aspactic
GAU
GXG : Alanin
GXA
GXX
GXU
GUG Valin
GUA
GUX
GUU
G
A
X
UA
AGG Acginin
AGA
AGX Serin
AGU
AAG Lizin
AAA
AAX Asparagin
AAU
AXG Treonin
AXA
AXX
AXU
AUG Metionin
AUA Izolơxin
AUX
AUU
G
A
X
UX
XGG Acginin
XGA
XGX
XGU
XAG Glutamin
XAA
XAX Histidin
XAU
XXG Prolin
XXA
XXX
XXU
XUG Lơxin
XUA
XUX
XUU
G
A
X
UU
UGG Triptophan
UGA Mã kết thúc
UGX Xistein
UGU
UAG Mã kết thúc
UAA
UAX Tiroxin
UAU
UXG Sêrin
UXA
UXX
UXU
UUG Lơxin
UUA
UUX Pheninalanin
UUU
G
A
X
UBài tập 1 : Một hỗn hợp ba loại ribonucleotit A, U, G với tỷ lệ bằng nhau. Hãy xác đinh tỷ lệ bộ ba không chứa A và tỷ lệ bộ ba chứa ít nhất một A
-Tỷ lệ A trong hỗn hợp bằng ..................
-Phần hỗn hợp không chứa A bằng .....................
+Xác suất của loại bộ ba không chứa A là.. ..

+Xác suất của loại bộ ba chứa ít nhất 1 A là .

Bài tập 2 : một polyribouleotit tổng hợp nhân tạo từ hỗn hợp có tỷ lệ 4G :1U. Hãy xác định xác suất của loại bộ ba khác nhau có thể có được hình thành nếu sự kết hợp giữa các ribonucleotit là ngẫu nhiên.
-Tỷ lệ các ribonucleotit trong hỗn hợp :
+Tỷ lệ G là : ..............
+Tỷ lệ U là : ............
-Xác suất các loại bộ ba có thể hình thành :
+GGG = .............= 64/125
+GGU = GUG = UGG = ...........= 16/125
+GUU = UGU = UUG = ..............= 4/125
+UUU = .............= 1/125
Bài tập 3 : Một phân tử mARN tổng hợp nhân tạo chứa 90% U và 10% A.Hãy xác định :
a)Xác suất gặp các bộ ba ribonucleotit có thể có được một cách ngẫu nhiên ?
b)Xác suất gặp các axit amin có thể có mặt trong chuổi polypeptit được tổng hợp ?
( Dùng bảng bộ ba)
-a) Xác suất gặp các bộ ba ribonucleotit có thể có được một cách ngẫu nhiên :
UUU=..................= 0.729
UUA = UAU = AUU = ...............=0.081
UAA = AAU = AUA = ...............- 0.009
AAA = ..............0.001
-b) Xác suất gặp các axit amin có thể có mặt trong chuổi polypeptit được tổng hợp :
Pheninalanin do bộ ba UUU quy định có .....0.729
Loxin do bộ ba UUA quy định có ….0.081
Izoloxin do các bộ ba AUU và AUA có xác suất gặp là 0.081 +0.009 = 0.09
Asparagin do bộ ba AAU ……
Lizin do bộ ba AAA ……..
Bộ ba UAA !

Chuyên đề DB NST
Bài tập 3 : Cho hai NST có cấu trúc và trình tự gen như sau:Sau khi bị đột biến các NST có cấu trúc như sau:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Xác định các dạng đột biến? Trắc nghiệm
Các dạng đột biến đảo đoạn là
A)1, 5 B) 1, 4 C) 1, 7 D) 1, 4, 7
2
No_avatar
chu yeu lam
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓