Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Một cách giải khác

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Trọng Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:49' 14-07-2011
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 172
Số lượt thích: 0 người
Câu 25: Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 là 22 . Hỗn hợp khí Y gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 là 17,833. Để đốt cháy hoàn toàn V1 lít Y cần vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2, các chất khí khi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là:
A. 3 : 5 B. 5 : 3 C. 2 : 1 D. 1 : 2

Đây là một toán quen thuộc dựa trên bài toán đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon bằng hỗn hợp O3 và O2 có trong Bộ đề thi tuyển sinh trước đây, tác giả đã thay hỗn hợp hiđrocacbon bằng hỗn hợp amin.(một sự sáng tạo)
Theo quan sát của tôi hầu hết quý thầy, cô đều giải bài toán bằng cách chuyển về một chất duy nhất với . Còn một cách khác là giải bài toán theo phương pháp bảo toàn electron:
Hướng dẫn giải
Từ suy ra tỉ lệ số mol của 2 amin là: 
Từ suy ra tỉ lệ số mol của 2 amin là: 
Chọn suy ra 
2CH5N2+18e 2C2H7N4+30e
2x mol 18x x mol 15x
Áp dụng bảo toàn electron: 1.4+3.6=18x+15x


Người giải: Thầy Lê Trọng Trường (Giảng dạy tại TTLT Đại học TRÍ VIỆT)
Avatar
Một cách giải khác, mời các bạn vào xem và cho ý kiến.
No_avatar

Đúng là một sự sáng tạo! Mong thầy tiếp tục đưa những phương pháp giải lạ đối với các bài tập trong đề thi đại học để cho chúng tôi học tập. Cảm ơn thầy nhiều!

No_avatar

EM NHỜ THẦY TRƯỜNG GIẢI HỘ EM MẤY BÀI ESTE SAU EM CẢM ƠN

 

Câu1. Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức với NaOH thu được 7,36 gam hỗn hợp 2 muối của 2 axit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và 3,76 gam hỗn hợp 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Vậy 2 este đó là :

A. HCOOCH3 và CH3COOC2H5       B. CH3COOCH3 và HCOOC2H5

C. CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3  D.HCOOC3H7 và CH3COOC2H5

Câu 2.         Đun nóng một axit đa chức X có chứa vòng benzen và có công thức là (C4H3O2)n (n<4) với một lượng dư  ancol Y đơn chức thu được este Z thuần chức có công thức (C6H7O2)m . Xác định công thức ancol Y.

A. CH3OH  B. C2H5OH           C. CH2=CH-CH2OH      D. C3H7OH

Câu 3.Một axit hữu cơ X (mạch hở không phân nhánh) có CT đơn giản là CHO. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X thu được dưới 6 mol CO2

a/ Hãy cho biết có bao nhiêu axit thoả mãn điều kiện đó?

A. 1            B. 2             C. 3             D. 4

b/ Khi cho X tác dụng với hỗn hợp ancol etylic và metylic thu được bao nhiêu este?A. 2      B. 3        C. 4             D. 5

Câu 4. Đun nóng este X với 200 ml dung dịch NaOH 1M (phản ứng vừa đủ) thu được a gam glixerin và 18,8 gam muối của axit hữu cơ đơn chức. Cho a gam glixerin đó tác dụng với Na dư thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Xác định công thức của chất X.

A. (CH3COO)2C3H5(OH) ( 2 đồng phân)                      

B.  (CH2=CH-COO)2C3H5(OH)  ( 2 đồng phân )

C.  ( CH3COO)3 C3H5     D.  (CH2=CH-COO)3C3H5

Câu 5 Cho 6 gam axit axetic vào 200 ml dung dịch NaOH (lấy dư) thu được dung dịch X . Cô cạn dung dịch X thu được hỗn hợp chất rắn Y. Đem đốt cháy hoàn toàn chất rắn Y thu được hỗn hợp khí Z (CO2 và H2O) và 8,48 gam Na2CO3.

a/ Xác định nồng độ mol/l của dung dịch NaOH.

A. 0,6M                B. 0,7M      .         C. 0,8M                D 0,9M

b/ Cho hỗn hợp khí Z vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M, hãy cho biết khối lượng dung dịch sau phản ứng thay đổi như thế nào so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu?

A.  tăng 8,52 gam          B. giảm 7,24 gam.          C. giảm 10,48 gam                  D. tăng 1,96 gam.

Câu 6 Tỷ khối của một este so với hiđro là 44. Khi phân hủy este đó trong môi trường axit tạo nên hai hợp chất. Nếu đốt cháy cùng số mol  mỗi hợp chất tạo ra sẽ thu được cùng thể tích CO2 (cùng t0, p). Công thức cấu tạo thu gọn của este là công thức nào dưới đây?

A. H- COO- CH3                   B. CH3COO- CH3          C. CH3COO-C2H5           D. C2H5COO- CH3

 

 


 

Avatar

Sao gọi cách này là sáng tạo Thầy Tuấn!!! Nói như thầy Trường là hợp lý: MỘT CÁCH GIẢI KHÁC mà thôi (so với những bài hướng dẫn chi tiết của một số gv khác!)

Dù sao cũng cảm ơn thầy Trường, đôi khi chúng ta cứ theo hướng giải nhanh mà quên k chú ý đến nhiều cách giải khác nhau. Cái này có lẽ là hệ quả tất yếu cảu Trắc nghiệm!  HiCười

No_avatar
câu 2 sao số nguyên tử H lại chẵn ah?
 
Gửi ý kiến