Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

hướng dẫn hội thi GVG tỉnh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:17' 31-08-2011
Dung lượng: 19.9 KB
Số lượt tải: 76
Số lượt thích: 0 người

UBND TỈNH ĐĂK NÔNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1066 /SGDĐT-GDTrH
V/v Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh lần thứ III năm học 2011-2012


Gia Nghĩa, ngày 30 tháng 8 năm 2011


Kính gửi:
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú

Căn cứ thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp phổ thông và giáo dục thường xuyên; thực hiện công văn số 1020/SGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2011 của Sở GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011-2012, Sở GDĐT chỉ đạo thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học cơ sở (THCS) cấp tỉnh, lần thứ III, năm học 2011-2012, cụ thể như sau:
I. Mục đích yêu cầu của Hội thi
Hội thi là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ cấp tỉnh đối với cấp THCS.
1. Mục đích Hội thi
- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp THCS, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực sư phạm, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục cấp THCS;
- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà;
- Kết quả hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên THCS, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên cấp THCS, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông.
2. Yêu cầu của Hội thi
- Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục cấp THCS.
- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.
II. Nội dung, hình thức của Hội thi
1. Nội dung thi
Mỗi giáo viên tham gia Hội thi phải thực hiện 3 nội dung:
1.1. Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPUD) được đánh giá trong thời gian từ năm học 2009-2010 đến nay, đối với bộ môn tiếng Anh, báo cáo được trình bày song ngữ, việc đánh giá kết quả theo phần trình bày bằng tiếng Anh;
1.2. Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về đổi mới phương pháp giảng dạy và đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục THCS (gọi tắt là bài thi viết kiểm tra năng lực);
1.3. Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy cấp THCS tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm. Nội dung chương trình thi thực hành tính trong tuần học thứ 12 (thời gian từ ngày 31/10/2011 đến ngày 6/11/2011 – tuần 44 của năm 2011) và thứ 13 (thời gian từ ngày 7/11/2011 đến ngày 13/11/2011 – tuần 45 của năm 2011) của phân phối chương trình hiện hành.
2. Hình thức thi
- Các đơn vị nộp cho Ban Tổ chức Hội thi văn bản báo cáo kết quả NCKHSPUD của giáo viên đăng ký dự thi có kèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại của nhà trường (đối với các đơn vị trực thuộc) hoặc của Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với các trường THCS), mỗi giáo viên nộp kèm theo đĩa CD bản điện tử nội dung đề tài;
- Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài thi 60 phút;
- Các tiết thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo về nội dung dạy học trước 07 ngày tính từ thời điểm thi giảng.
III.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓