Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ KIỂM TRA HKI LỚP 4 2011-2012

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phung Thi Thuy
Ngày gửi: 11h:54' 08-12-2011
Dung lượng: 58.0 KB
Số lượt tải: 1062
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT TP SƠN LA
TRƯỜNG TH CHIỀNG LỀ

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I
TIẾNG ANH 4 - NĂM HỌC 2011 - 2012
(Thời gian 35 phút không kể thời gian giao đề)

Full name:……………….....……………...............................……………....Class: 4A…..

Written test

Exercise 1: Complete the sentences. (Hoàn thành các câu sau) (2 points)
Science is her favourite subje_ _.
_ _ y do you like Music?
I have Engli_ _ on Monday.
My bi _ th _ _ y is i _ M _ y.

Exercise 2: Circle the odd one out. (Khoanh tròn một từ khác loại) (2 points)

1
A. Sunday
B. Tuesday
C. Friday
D. Today

2
A. June
B. Monday
C. May
D. July

3
A. when
B. where
C. what
D. birthday

4
A. book
B. Maths
C. English
D. Art


Exercise 3: Select and circle the letter A, B ,C or D. (Chọn và khoanh tròn vào A, B, C hoặc D) (3 points)
1. Would you like a cake? ( Yes, .
A. please B. thanks C. sorry D. here you are
2. Would you like a candy? ( No, .
A. please B. thanks C. sorry D. here you are
3. I’m sorry. I’m late. ( .
A. You’re welcome B. Not at all C. Sorry D. See you later
4. is she happy? ( Because today is her birthday.
A. Who B. When C. What D. Why
5. Can you speak English? – Yes, can.
A. he B. she C. I D. you
6. I like Maths because I learn about .
A. animals B. plants C. numbers D. music

Exercise 4: Read and write the answers. (Đọc và viết các câu trả lời) (1.5 points)
Her name is Linda. She is a student at Oxford Primary School. There are twenty five students in her class. Today they have Maths, English, Science and Art. She likes Maths the most because she can learn about interesting numbers. She does not like Art because it is difficult to draw a picture.
1. How many students are there in her class ?
(…………………………………………………………………………………………..…………..............
2. What subjects do they have today ?
(…………………………………………………………………………………………..…………..............
3. Why does Mary like Maths ?
(…………………………………………………………………………………………..…………..............

Exercise 5: Write 4 to 6 sentences about yourself: name, age, birthday and subjects you like. (Viết 4 đến 6 câu về bản thân em: tên, tuổi, sinh nhật và môn học yêu thích) (1.5 points)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

PHÒNG GD-ĐT TP SƠN LA
TRƯỜNG TH CHIỀNG LỀ

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM KTĐK LẦN I
TIẾNG ANH 4 - NĂM HỌC 2011 - 2012BÀI CHẤM THEO THANG ĐIỂM 10
Key:
Exercise 1: Complete the sentences. (2 points)
1. Science is her favourite subject.
2. Why do you like Music?
3. I have English on Monday.
4. My birthday is in May.
Exercise 2: Circle the odd one out. (2 points)
1. D. Today
2. B. Monday
3. C. birthday
4. A. book
Exercise 3: Select the letter A, B ,C or D. (2 points)
1. A. please
2. B. thanks
3. B. Not at all
4. D. Why
5. C. I
Exercise 4: Read and write the answers. (1.5 points)
1. How many students are there in her class ?
( There are twenty five students in her class.
2. What subjects do they have today ?
( Today they have Maths, English, Science and Art.
3. Why does Mary like Maths ?
( Because she can learn about interesting numbers.
Exercise 5: Write about yourself: name, age, birthday and subjects you like.
(1.5 points)
Suggestion:
Hello. My name is Lan. I’m ten years old. My birthday is in May. My school is Chieng Le Primmary School. My favourite subject is Music.

6. C. numbers


 
Gửi ý kiến