Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Toan violimpic tu vong 1 den vong 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kiên Nhẫn
Ngày gửi: 20h:24' 20-02-2012
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 132
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI VIOLIMPIC
(Ngày 17/02/2012)
Vòng 1:
BÀI THI SỐ 1
Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số tự nhiên lẻ sao cho là số 
Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho các số tự nhiên thỏa mãn . Vậy 
Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tập hợp các chữ số của số 2010 là {} (Viết các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu “;”)
Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Khi viết tất cả các số tự nhiên từ 1 đến 100 thì chữ số 0 được viết bao nhiêu lần ?Trả lời: lần.
Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số tự nhiên chẵn lớn nhất có bốn chữ số gồm các chữ số chẵn khác nhau là 
Câu 6:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau là 
Câu 7:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số các số tự nhiên có bảy chữ số là 
Câu 8:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Viết tập hợp A = {} bằng cách liệt kê các phần tử ta được A = {} (Viết các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu “;”)
Câu 9:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Khi viết 100 số tự nhiên đầu tiên, chữ số 1 xuất hiện lần.
Câu 10:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Người ta viết liền nhau các số tự nhiên từ 1 đến 99. Hỏi chữ số 5 được viết bao nhiêu lần ?Trả lời: lần.
Bài 2:

Bài 3:


Vòng 2:
BÀI THI SỐ 1
Câu 1:Chọn đáp án đúng: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 2010 là:
2010201120092012
Câu 2:Chọn đáp án đúng: Số phần tử của tập hợp P = {13; 15; 17; ...; 85; 87} là {}
74373844
Câu 3:Chọn đáp án đúng: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ không nhỏ hơn 54 và không lớn hơn 1997 là:
194319441945972
Câu 4:Chọn đáp án đúng: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 13 và nhỏ hơn 3000 là:
149329871492một số khác
Câu 5:Chọn đáp án đúng: Cho tập hợp Q = {12; 78; 86}. Cách viết nào sau đây là sai ?
{78} Q10 Q{78; 86} Q12 Q
Câu 6:Chọn đáp án đúng: Từ nào sau đây có tập hợp các chữ cái gồm 5 phần tử ?
"Sông Hồng""Sông Mê Kông""Sông Sài Gòn""Sông Đồng Nai"
Câu 7:Chọn đáp án đúng: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 4 và nhỏ hơn 40 là:
108129
Câu 8:Chọn đáp án đúng: Số 500 là số
có số chục là 0 có số đơn vị là 0
có chữ số hàng chục là 0 có chữ số hàng chục là 50
Câu 9:Chọn đáp án đúng: Cho hai tập hợp A = {} và B là tập hợp các số tự nhiên chẵn, nhỏ hơn 12. Gọi C là một tập hợp con chung của cả hai tập hợp A và B. Số phần tử nhiều nhất có thể của C là:
7643
Câu 10:Chọn đáp án đúng: Ba số tự nhiên liên tiếp là các chữ số hàng trăm, chục, đơn vị của một số có ba chữ số. Nếu viết các chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại thì ta sẽ được một số mới có ba chữ số lớn hơn số ban đầu bao nhiêu đơn vị ?
186204198kết quả khác
BÀI THI SỐ 2
Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Q là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà trong mỗi số chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2. Số phần tử của tập Q là 
Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Có 2 con đường đi từ A đến B và có 3 con đường đi từ B đến C. Hỏi có bao nhiêu con đường đi từ A đến C qua B ?Trả lời: con đường.
Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số phần tử của tập hợp A = {4; 6; 8; ...; 78
 
Gửi ý kiến