Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BAI TAP TU CAM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Bùi Đan Hợp
Ngày gửi: 17h:40' 11-03-2012
Dung lượng: 306.5 KB
Số lượt tải: 107
Số lượt thích: 0 người
BAI TAP CẢM ƯNG ĐIỆN TỪ - TỰ CẢM
Bài 1. Một dây dẫn có chiều dài l = 2m, điện trở R = 4Ω, được uốn thành hình vuông. Các nguồn E1 = 10V, E2 = 8V, điện trở các nguồn không đáng kể.
Được mắc vào các cạnh hình vuông như hình vẽ.
Mạch đặt trong từ trường đều có hướng như hình vẽ,
B tăng theo thời gian theo quy luật B = kt, k= 16T/s.
Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch.
Bài 2. Vòng dây dẫn có diện tích S = 1m2. Đặt trong từ trường đều có  vuông góc
với mặt phẳng vòng dây như hình vẽ. Hai tụ điện C1 = 1F, C2 = 2F
được mắc nối tiếp trong vòng dây ở vị trí xuyên tâm đối.
Cho B thay đổi theo thời gian theo quy luật B = kt, k = 0,6T/s.
Tính hiệu điện thế và điện tích của mỗi tụ.
Bài 3. Cuộn dây kim loại có  = 2.10-8Ωm, N = 1000 vòng, đường kính d = 10cm, tiết diện của dây S = 0,2mm2. Có trục song song với  của từ trường đều, tốc độ biến thiên B/t = 0,2T/s. Cho  = 3,2.
Nối hai đầu cuộn dây với một tụ điện C= 10-6F. Tính điện tích của tụ.
Nối hai cuộn dây với nhau. Tính cường độ dòng điện cảm ứng và công suất nhiệt trong cuộn dây.
Bài 4. Một khung dây dẫn tiết diện đều có dạng hai nửa đường tròn như hình vẽ, đường kính d =40cm, điện trở của mỗi đơn vị chiều dài dây r = 0,5Ω/m, khung dây đặt
trong từ trường đều  vuông góc với mặt phẳng khung.
B thay đổi theo quy luật B = kt, k = 2T/s.
Tính cường độ dòng điện trong khung.

Bài 5. Cho mạch điện như hình vẽ, E = 1,5V, r = 0,1Ω,
MN = l = 1m, RMN = 2,9Ω,  vuông góc với mặt phẳng khung
dây như hình vẽ và có độ lớn B = 0,1T. Bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối.
Tìm số chỉ của ampe kế và lực từ tác dụng lên MN khi nó được giữ đứng yên.
Tìm số chỉ của ampe kế và lực từ tác dụng lên MN khi nó chuyển động sang
phải với v = 3m/s.
Muốn ampe kế chỉ 0, MN phải chuyển động về hướng nào và với vận tốc bằng bao nhiêu?
Bài 6. Thanh kim loại AB được kéo trượt đều trên hai thanh ray với
vận tốc v = 10m/s, hai thanh ray cách nhau một đoạn l = 0,5m, hệ
thống đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B như hình vẽ. Mắc hai tụ
điện C1 và C2 với C2 = 1,5C1 nối tiếp vào đầu hai thanh ray.
Biết hiệu điện thế hai đầu tụ C2 là 0,5V. Tính B.

Bài 7. Thanh kim loại AB = 20cm được kéo trượt trên hai thanh ray kim loại như hình vẽ. Các thanh ray nối với nhau bằng điện trở R = 1,5Ω. Vận tốc thanh AB là 6m/s. Hệ thống đặt trong từ trường đều có  như hình vẽ, B = 0,4T, bỏ qua điện trở của thanh AB và các thanh ray.
Tính cường độ dòng điện qua R.
Tính lực kéo tác dụng lên thanh AB.
Bài 8. Cho hệ như hình vẽ, thanh AB = l, có khối lượng m, trượt
thẳng đứng trên hai thanh ray không ma sát trong một từ trường đều B
có phương nằm ngang, C là điện dung của tụ điện. Bỏ qua điện trở trong mạch.
Tính gia tốc chuyển động của thanh.
TỰ CẢM
Câu1: Khi dòng điện qua cuộn cmả tăng đều từ 0 đến 2A trong khoảng thời gian 10ms, thì giãư hai đầu cuộn cảm xuất hiện s đ d tự cảm 50V.Tính độ tự cảm của cuộn dây?
Câu 2: Một ống dây thẳng dài 40cm gồm 2000 vòng dây, không có lõi, bán kính tiết diện thẳng của ống dây là 2cm. hãy tính độ tự cảm của ống dây?
Câu 3: Dùng một đoạn dây đồng dài 150m, có tiết diện ngang là một hình tròn đường kính 0,2mm quấn thành một ống dây thẳng, dài gồm 500 vòng . Dây có phủ một lớp sơn cách điện rất mỏng. Đặt vào hai đầu ống một hiệu điện thế không đổi 9V. Hãy tính năng lượng từ trường của ống dây. Bét ống không có lõi, điệnt rở suất của đồgn là 1,69.10-8(m.
Câu 4: Cho mạch điện như hình vẽ. Cuộn
 
Gửi ý kiến