Violet
Dethi

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tin tức thư viện

  Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

  12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
  Xem tiếp

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

  Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Thi giua ky 2 08-09

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Vân Anh
  Ngày gửi: 18h:22' 20-03-2009
  Dung lượng: 53.5 KB
  Số lượt tải: 91
  Số lượt thích: 0 người
  Sở giáo dục - đào tạo nam định. Đề kiểm tra chất lượng 8 tuần – học kỳ Ii
  Trường thpt trần văn lan. Năm học 2008 – 2009
  Môn tiếng anh – lớp 10
  Mã đề: 517 Thời gian làm bài : 60 phút
  Số phách
  
  Họ và tên: ………………………………………………...
  Số báo danh: ………………………………………………
  Lớp:…………………………………………………………


  Đề kiểm tra chất lượng 8 tuần – học kỳ Ii
  Điểm
  
  Môn tiếng anh – lớp 10.
  Số phách
  
  Mã đề: 517


  Part A: grammar and vocabulary.

  Exercise 1: Chọn phương án đúng (A hoặc B,C,D) để hoàn thành mỗi câu sau (2ps)
  Câu 1: Do you agree that Tien Quan Ca is a ………………. and rousing song by Van Cao?
  A. solemn B. musical C. lyrical D. romantic
  Câu 2: We________ an interesting program on television last night.
  A. watched B. are watching C. were watching D. watch
  Câu 3: Be quiet! The baby________
  A. sleep B. is sleeping C. are sleeping D. slept
  Câu 4: By the time he arrived, all his classmates ………………….
  A. had left B. left C. were leaving D. has left
  Câu 5: A new bridge ...................... across the river recently.
  A. has been built B. has built C. have been built D. has been building
  Câu 6: We decided to keep walking………………the rain.
  A. although B. because of C. in spite of D. because
  Câu 7: I’d like to borrow this book. ……………..it yet?
  A. Did you read B. Had you read C. Have you read D. Do you read
  Câu 8: We decided ……………….her mother.
  A. visit B. visiting C. to visit D. visited

  Exercise 2: Chọn phương án (A hoặc B,C,D) ứng với từ có phần gạch chân co cách phát âm khác với ba từ còn lại trong mỗi câu: (1p)
  Câu 9: A. talk B. box C. sport D. more
  Câu 10: A. child B. life C. like D. film
  Câu 11: A. presented B. decided C. informed D. transported
  Câu 12: A. visitor B. listen C. continue D. interesting

  Part B: Reading
  Read the text and answer the following question: (2ps)
  The elephant is the biggest four-legged animal in the world. It is also the gentlest, but not always.
  Elephants are like us in some ways. They live for a long time – fifty or sixty years. They can remember things very well. They never forget great sadness or great happiness. A female


  elephants dies: her daughters and her granddaughters are sad for many months. They never forget a dear friend.
  Elephants are like us, but they are also different. They live in families, families of females. There will be a few young males – a few “baby boys”. But he females will soon send them away. An elephant family keeps only its daughters, mothers and grandmothers.
  The females stay together for fifty, sixty … a hundred years. The older animals look after the young one. The mothers teach their daughters and set a good example.
  And what happens to male elephants? Well, the young males stay with their mothers for a time. Then they must leave the family. A bull elephant does not often have a friend. He lives apart, away from the family, and often away from the others bulls.
  Sometimes the females call a bull. He can visit them then, and stay for a time, but soon his “wives” and sisters send him away again. The females have a very happy family life. What do the bulls think about it? We don’t know.
  Note: gentle:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓