Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Cách mạng tháng 8 là nhờ may mắn???

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Lan
Ngày gửi: 20h:39' 02-04-2012
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 416
Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Sinh)
ý kiến cho rằng cách mạng tháng 8 là thắng lợi của sự ăn may là hoàn toàn sai lầm không đáng tin cậy thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 là thắng lợi của cả một quá trình chuẩn bị lâu dài của Đảng từ ngày thành lập Đảng (3/2/1930), trong 15 năm đó Đảng của ta đã không ngừng đưa ra những chiến lược sách lượt sát với từng tình hình cụ thể + Qua cao trào 1930 -1931 với đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh đã cho thấy sự lãnh đạo tài tình của Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam một chính quyền Xô Viết (theo kiểu vô sản ra đời) đáp ứng yêu cầu cấp thiết lúc bấy giờ là giành độc lập dân tộc mặt dù phong trào này chỉ giành thắng lợi ở một vài nơi trong một thời gian ngắn. Đây được xem là đợt Tổng dợt đầu tiên cho cách mạng tháng 8 + Sau đó là cuộc vận động dân tộc dân chủ 1936-1939, trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới và nguy cơ chủ nghĩa phát xít đang đe dọa. Đảng đã kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lượt để thu hút sự tham gia và ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân trong nước. Nhờ đó cơ sở Đảng không ngừng phát triển lớn mạnh và có uy tín lớn trong quần chúng nhân dân. Đây được xem là đợt tổng dợt thứ 2 cho cách mạng tháng 8 + Rồi đến cao trào cách mạng 1939-1945: Đây là thời kỳ diễn ra cuộc chiến tranh thế giới. Chủ nghĩa phát xít ngày càng lớn mạnh và hung hăng hơn. Năm 1940, phát xít Nhật nhảy vào Đông Dương, thực dân Pháp hai tay dâng Đông Dương cho Nhật. Nhân dân ta phải chịu sự áp bức của hai tầng áp bức Nhật - Pháp, đời sống ngày càng khó khăn, mà tiêu biểu là nạn đói năm 1945 làm hơn 2 triệu đồng bào chết đói. Trước tình hình đó, Đảng lại tiếp tục chuyển hướng chỉ đạo chiến lượt. Tạm gác khẩu hiệu "đánh đổ đế quốc-phong kiến" và "người cày có ruộng", thay vào đó là khẩu hiệu đánh đuổi phát xít và bọn phản động thuộc địa Pháp, thực hiện tự do dân sinh, dân chủ, hòa bình, cơm áo cho nhân dân. Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất chống phát xít ở Đông Dương, tiến hành đấu tranh công khai nửa công khai, hợp pháp nửa hợp pháp... Nhờ đó mà ngày càng thu được sự đồng tình ủng hộ của mọi giai tầng trong xã hội như công- nông, tư sản, tiểu tư sản, địa chủ và cả những người Pháp có tinh thần chống phát xít. Đây được xem là thời kì tiền khởi nghĩa tạo điều điện trực tiếp cho cách mạng tháng 8 giành thắng lợi. có lẽ bạn cho rằng thắng lợi của cách mạng tháng 8 chỉ là sự ăn may do quân Nhật đã bị Liên Xô đánh bại trên chiến trường thế giới. Nhưng đây chỉ là thời cơ thuận lợi cho cách mạng ta thôi bạn ạ. Nếu như ta không tận dụng thời cơ đó mà giành độc lập ngay thì khi quân đồng minh vào nước ta rất khó giành được độc lập nên đây mới là cơ hội ngàn năm có một. Thực tế đã chứng minh khi quân đồng minh (cụ thể là quân Anh) vào nước ta không những không công nhận nền độc lập của ta mà còn tạo cơ hội cho Pháp quay lại xâm lượt nước ta lần nữa (23/9/1945). 
Về vấn đề thời cơ và chớp thời cơ có kịp thời đòi hỏi sự nhạy bén của Đảng ta. Thời cơ trong cách mạng tháng Tám là thời cơ “ngàn năm có một” nghĩa là chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn từ khi Nhật đầu hàng Đồng Minh đến khi quân Đồng Minh vào nước ta. Vì vậy vấn đề nhận định thời cơ và chớp lấy thời cơ là vấn đề cực kì quan trọng, nếu không nhận định đúng và chớp thời cơ nhanh chóng thì thời cơ sẽ trôi qua khi đó cách mạng nổ ra khó mà thắng lợi được. Do vậy vấn đề thời cơ trong cách mạng tháng Tám là sự thể hiện tài tình của Đảng
Với chủ trương đó của Đảng và Bác Hồ cùng với sự chuẩn bị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, cách mạng tháng Tám đã nổ ra và giành thắng lợi nhanh chóng. Có thể khẳng định rằng, cách mạng tháng Tám nổ ra và giành thắng lợi nhanh chóng đó là nhờ sự tài tình của Đảng và Bác Hồ trong nghệ thuật chỉ đạo và lãnh đạo cách mạng. Đó là sự chuẩn bị chu đáo về đường lối, căn cứ địa, lực lượng cách mạng và việc dự đoán thời cơ, chớp lấy thời cơ...Tất cả những luận chứng khoa học trên đây cùng với thực tiễn diễn ra sinh động của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 cho thấy “Cách mạng tháng Tám không phải là một sự ăn may” như các sử gia tư sản đã nói.
 
Gửi ý kiến