Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de luyen thi hsg lop 3 - lan 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tạ Thị Minh
Ngày gửi: 11h:45' 03-04-2012
Dung lượng: 346.5 KB
Số lượt tải: 1183
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI LỚP 3 – 2
Bài 1: Tìm từ không cùng loại với các từ còn lại. (khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án)
A. Goodbye B. Good afternoon C. Good evening D. Thanks
A. this B. that C. it D. pen
A. meet B. see C. have D. me
A. doll B. robot C. toy D. ball
A. one B. two C. number D. ten
Bài 2: Nhìn tranh điền từ còn thiếu.
 
This is my................................... It’s big and nice. 7. I have ................................. pens.
 
8. It’s ............................... in Hanoi today. 9. I have a............................. It’s big.
10. How many...................................... are there on the table? ~ There are three.
Bài 3: Tìm từ có phần gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại. (khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án)
A. your B. about C. count D. aloud
A. thank B. bathroom C. three D. mother
A. new B. eraser C. she D. me
A. my B. library C. many D. city
A. hello B. no C. brother D. old
Bài 4: Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống.
Sh_ is Mai. She _s m_ fri _nd.
(

Is y_ur s_ _ oo_ b_g?
(

Hi, Mai. I a_ f_ne, th__k _ou. _nd y_ _?
(

T_ _ t’s _ y f_t_e_. Hi_ n_ _e is Hung.
(

_t’s _ai_y _n Ha Noi. It’s _l_udy i_ Hue.
(

Bài 5: Chọn từ thích hợp cho sẵn trong khung điền vào mỗi chỗ trống.
ten
Phuong
sister
This
mother

Hi, My name is Lan. I am (21) ........................... years old. This is my (22)............................ Her name is (23)........................... She’s 15. (24) ........................... is my father. His name is Ngoc. He is 40 years old. And this is my (25)........................... Her name is Hoai. She is 35 now. She is beautiful.


Bài 6: Nối câu ở cột A và câu thích hợp trong cột B. (Viết câu trả lời vào ô bên phải)
Cột A
Cột B
Bài làm

How old are your brothers?
a. I have one dog and one cat.


Who’s that?
b. Yes?


How’s the weather in Hue today?
c. They are 15.


How many pets do you have?
d. There are no clouds and it’s windy.


Excuse me!
e. It’s my new friend, Nga.


Bài 7: Gạch chân lỗi sai trong mỗi câu sau và sửa lại vào phần ô bên phải.
Hello. I’m Nga. Nice to meeting you.
(

That’s my mother. His name is Ngan.
(

Good morning, every body. See you tomorrow.
(

Is this your school? ~ No, it is. My school is over there.
(

This is my classroom. There’s a bed, a desk and two chairs in it.
(

Bài 8: Đọc đoạn hội thoại chọn đáp án đúng điền vào mỗi chỗ trống. (khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án)
A: Lan, This is my new(36)............................
B: (37) ............................ is its name?
A: (38) ............................ Tran Phu Primary School.
B: Is your school (39) ............................?
A: (40) ............................ it is. It is big.
A. library B. school C. house D. family
A. Who B. Where C. How D. What
A. It’s B. It C. It is D. A & C
A. big B. small C. fine D. All A, B, C
A. No, B. No? C. Yes, D. Yes?
Bài 9: Xếp từ bị xáo trộn thành câu có nghĩa.
rainy / It’s / in / city / Ho Chi Minh / today.


a hat / on / There / is / table / the.


My / Tran Quoc Toan / school /
 
Gửi ý kiến