Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

DE KIEM TRA HOA 8 TIET 59-8c,a

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:30' 04-04-2012
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 139
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Xi Măng KIỂM TRA
Họ Tên:…………………………… Môn : Hoá 8 - Đề A
Lớp :8……… Thời Gian : 45 phút

Điểm
Lời phê của cô giáo

A. Trắc nghiệm khách quan:
* Khoanh tròn vào đáp án A, B, C và D đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Trong các nhóm chất sau. Nhóm chất nào gồm các chất là axit
A. KMnO4, H2CO3, NaOH B. KClO3, HCl, NaCl
C. HCl , CaCO3, H2SO4 D. H2SO4 , HCl, HNO3
Câu 2: Để thu khí hiđro trong phòng thí nghiệm bằng cách đẩy nước người ta dựa vào tính chất nào của Hiđro:
A. Nhẹ hơn không khí B. Không tác dụng với nước
C. Không tác dụng với không khí D. Nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước
Câu 3: Cho các chất sau chất nào không tác dụng được với nước:
A. Al B. CaO C. K D.SO3
Câu 4: Loại chất làm quì tím chuyển màu xanh là:
A. oxit B. axit C. bazơ D. muối
Câu 5: Phương trình hoá học nào sau đây là đúng:
a. 2H2O + 2Na 2NaOH + H2 b. 2H2O + Na 2NaOH + H2
c. 2H2O + 2Na 2NaOH + H d. 2H2O + 2Na NaOH + H2
Câu 6: Trong các nhóm chất sau. Nhóm chất nào gồm các chất là oxit bazơ:
a. FeCl2, MgCO3, CuO, HNO3 b. Na2O, CuO, HgO, Al2O3
c. HNO3, HCl, CuSO4, K2CO3 d. Al, SO3, H3PO4, BaCl2, NaOH
B. Tự luận:
Câu 1: Hãy cho biết các chất sau thuộc loại hợp chất nào và gọi tên chúng:
H2SO4 , NaHCO3 , Ca(OH)2 , ZnCl2 , HNO3, Al2(SO4)3
Câu 2:Cho 3,5 gam Zn tác dụng với dung dịch HCl.
a. Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra.
b. Tính thể tích khí (đktc) thu được sau phản ứng.
c. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.
Cho biết Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5 ; O = 16
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Trường THCS Xi Măng KIỂM TRA
Họ Tên:…………………………… Môn : Hoá 8 - Đề B
Lớp :8……… Thời Gian : 45 phút

Điểm
Lời phê của cô giáo

A. Trắc nghiệm khách quan:
* Khoanh tròn vào đáp án A, B, C và D đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Trong các nhóm chất sau. Nhóm chất nào gồm các chất là bazơ
A Ba(OH)2, Ca(OH)2, NaOH B. KClO3, HCl, NaCl
C. HCl , CaCO3, H2SO4 D. H2SO4 , HCl, HNO3
Câu 2: Để thu khí hiđro trong phòng thí nghiệm bằng cách đẩy không khí người ta dựa vào tính chất nào của Hiđro:
A. Nhẹ hơn không khí B. Không tác dụng với nước
C. Không tác dụng với không khí D. Nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước
Câu 3: Cho các chất sau chất nào tác dụng được với nước:
A. Al B. MgO C. Cu D.SO3
Câu 4: Loại chất làm quì tím chuyển màu đỏ là:
A. oxit B. axit C. bazơ D. muối
Câu 5: Phương trình hoá học nào sau đây là đúng:
a. 2H2O + 2Na 2NaOH + H2 b. 2H2O + Na 2NaOH + H2
c. 2H2O + 2Na 2NaOH + H d. 2H2O + 2Na NaOH + H2
Câu 6: Trong các nhóm chất sau. Nhóm chất nào gồm các chất là oxit axit:
a. FeCl2, MgCO3, CuO, HNO3 b. Na2O, CuO, HgO, Al2O3
c. HNO3, HCl, CuSO4, K2CO3 d. , SO3, P2O5,
B. Tự luận:
Câu 1: Hãy cho biết các chất sau thuộc loại hợp chất nào và gọi tên chúng:
H2SO4 , Na2HPO4 , Ca(OH)2 , MgCl2 , HNO3, Al2(SO4)3
Câu 2: Cho 13,5 gam Zn tác dụng với dung dịch HCl.
a. Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra.
b. Tính thể tích khí (đktc) thu được sau phản ứng.
c. Tính khối lượng muối thu
 
Gửi ý kiến