Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

dan xuat- ancol - phenol tham khao them

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lam Oanh
Ngày gửi: 23h:04' 04-04-2012
Dung lượng: 316.5 KB
Số lượt tải: 746
Số lượt thích: 0 người
MỘT SỐ LƯU Ý KHI GIẢI TOÁN ANCOL – PHENOL.
I. Dạng 1: Biện luận tìm công thức phân tử ancol.
- Trong ancol (đơn hoặc đa) CxHyOz thì bao giờ chúng ta cũng có:
y 2x + 2 (y luôn là số chẵn)
- Đặc biệt trong ancol đa chức: số nhóm – OH số nguyên tử C.
- CTTQ của ancol no, đơn chức, mạch hở là: CnH2n+2O (n1)

II. Dạng 2: Giải toán dựa vào phản ứng thế nguyên tử H trong nhóm – OH
- Cho ancol hoặc hỗn hợp ancol tác dụng với Na, K ... thu được muối ancolat và H2.
R(OH)a + aNa R(OH)a + H2 (1)
Dựa vào tỉ lệ số mol giữa ancol và H2 để xác định số lượng nhóm chức.
+) Nếu  ancol đơn chức.
+) Nếu  ancol 2 chức.
+) Nếu  ancol 3 chức.
Lưu ý:
+) Nếu cho hỗn hợp 2 ancol tác dụng với Na, K mà  trong hỗn hợp 2 ancol có 1 ancol đa chức.
+) Trong phản ứng thế của ancol với Na, K ta luôn có: 
+) Để giải nhanh bài tập dạng này nên áp dụng các phương pháp như: Định luật bảo toàn khối lượng, phương pháp tăng giảm khối lượng, phương pháp trung bình ...

III. Dạng 3: Giải toán dựa vào phản ứng cháy của ancol
* Đốt cháy ancol no, mạch hở:
CnH2n+2Ox + O2nCO2 + (n+1) H2O
Ta luôn có:
 và 
* Đốt cháy ancol no, đơn chức, mạch hở
CnH2n+2O + O2nCO2 + (n+1) H2O
Ta luôn có:
 và 
phản ứng = 
* Lưu ý: Khi đốt cháy một ancol (A):
- Nếu:  (A) là ancol no: CnH2n+2Ox và 
- Nếu:  (A) là ancol chưa no (có một liên kết π): CnH2nOx
Nếu:  (A) là ancol chưa no có ít nhất 2 liên kết π trở lên: CTTQ: CnH2n+2-2kOx (với k≥2)
IV. Dạng 4: Giải toán dựa vào phản ứng tách H2O
1. Tách nước tạo anken: xúc tác H2SO4 đặc ở to ≥ 170oC
- Nếu một ancol tách nước cho ra 1 anken duy nhất ancol đó là ancol no đơn chức có số C ≥ 2.
- Nếu một hỗn hợp 2 ancol tách nước cho ra một anken duy nhất trong hỗn hợp 2 ancol phải có ancol metylic (CH3OH) hoặc 2 ancol là đồng phân của nhau.
- Ancol bậc bao nhiêu, tách nước cho ra tối đa bấy nhiêu anken khi tách nước một ancol cho một anken duy nhất thì ancol đó là ancol bậc 1 hoặc ancol có cấu tạo đối xứng cao.
- Trong phản ứng tách nước tạo anken ta luôn có:


2. Tách nước tạo ete: xúc tác H2SO4 đặc ở to = 140oC
- Tách nước từ n phân tử ancol cho ra ete, trong đó có n phần tử ete đối xứng.
- Trong phản ứng tách nước tạo ete ta luôn có:


- Nếu hỗn hợp các ete sinh ra có số mol bằng nhau thì hỗn hợp các ancol ban đầu cũng có sồ mol bằng nhau.
* Lưu ý: Trong phản ứng tách nước của ancol X, nếu sau phản ứng thu được chất hữu cơ Y mà:
dY/X < 1 hay chất hữu cơ Y là anken.
dY/X > 1 hay chất hữu cơ Y là ete.
V. Độ rượu (ancol).
- Độ rượu (ancol) là thể tích (cm3, ml) của ancol nguyên chất trong 100 thể tích (cm3, ml) dung dịch ancol.
Độ rựou = .100
Muốn tăng độ rượu: thêm ancol nguyên chất vào dung dịch; muốn giảm độ rượu: thêm nước vào dung dịch ancol.
VI. Giải toán dựa vào phản ứng oxi hóa.
- Tác nhân oxi hóa thường là CuO (toC) hoặc O2 (xúc tác Cu, toC)
Ancol bậc 1 Andehit
Ancol bậc 2 Xeton
Ancol bậc 3 Không bị oxi hóa bởi CuO
Lưu ý : khối lượng CuO giảm = mO trong CuO đã phản ứng với ancol.
- Trong phản ứng oxi hóa của ancol no, đơn chức:
CnH2n+2O + CuO CnH2nO + Cu + H2O.
Ta luôn
 
Gửi ý kiến