Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phiếu bài tập HSG tuần 30

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Minh Tâm
Ngày gửi: 18h:05' 09-04-2012
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 121
Số lượt thích: 0 người
PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 30
A, TRẮC NGHIỆM
Bài 1 : Từ số 86 đến số 247 có ....................số chẵn ;..................số lẻ
Bài 2:Trong một phép chia có dư với số chia là 9 số dư là 7. Để phép chia trở thành phép chia hết và thương tăng thêm 3 đơn vị cần thên vào số bị chia ............. đơn vị.
Bài 3:(1 điểm) Viết số bé nhất có 3 chữ số mà có tổng các chữ số bằng 24
Trả lời: Số có 3 chữ số mà có tổng các chữ số bằng 24 là .................
Bài 4:(1 điểm)An tính tích 1940 với 9 nhưng bạn lại viết nhầm 1940 thành 1904 . Tích đã bị giảm đi .................. đơn vị.
Bài 5:(2 điểm)Một phép chia có số bị chia là 131 ,thương là 5 và số dư là số dư lớn nhất có thể có của phép chia đó. Số chia của phép chia đó là ........ còn số dư là .................
Bài 6 : Cho tích 1232 x y. Nếu tăng y lên 3 đơn vị thì tích tăng …………….đơn vị.
Bài 7 Hóy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Một cái ao hình chữ nhật có chiều dài 42m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Người ta cắm cọc rào xung quanh ao, cọc nọ cách cọc kia 3m. Số cọc rào cần cắm là.............cái.
Bài 8: Để đánh số trang của một quyển sách dày 120 trang thì phải dùng ............chữ số.
Bài 9/ Để đánh số trang của một quyển sách người ta phải dùng 468 chữ số. Quyển sách đó có ……….. trang.TRÌNH BÀY BÀI GIẢI CÁC BÀI TOÁN SAU
Bài 1: Tính nhanh :
a/825 - 19 - 81 + 175
b/8 x 9 + 16 x 3 + 40
c/32 x 5 + 32 x 7 - 16 x 16 + 32 x 6
 d/ 42 x 3 + 42 x 5 + 42 x 4 – 84
e/ 695 – 325 - 253 + 105 - 122
g/ 20 x 7 x 5

Bài 2: Tìm số , biết :  x 3 = 100 + 
Bài 3 :(3 điểm) Tìm y, biết:
a/ y : 7 + 69 = 1231 b/ y + y x 3 + y x 5 = 1476
Bài 4: Mẹ sinh con khi mẹ 27 tuổi. Hỏi khi tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con tổng số tuổi hai mẹ con là bao nhiêu?
Bài 5 : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 24m, biết rằng 3 lần chiều rộng thì bằng 2 lần chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh đất đó
TRÌNH BÀY BÀI GIẢI CÁC BÀI TOÁN SAU
Bài 1: Tính nhanh :
a/825 - 19 - 81 + 175
b/8 x 9 + 16 x 3 + 40
c/32 x 5 + 32 x 7 - 16 x 16 + 32 x 6
 d/ 42 x 3 + 42 x 5 + 42 x 4 – 84
e/ 695 – 325 - 253 + 105 - 122
g/ 20 x 7 x 5

Bài 2: Tìm số , biết :  x 3 = 100 + 
Bài 3 :(3 điểm) Tìm y, biết:
a/ y : 7 + 69 = 1231 b/ y + y x 3 + y x 5 = 1476
Bài 4: Mẹ sinh con khi mẹ 27 tuổi. Hỏi khi tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con tổng số tuổi hai mẹ con là bao nhiêu?
Bài 5 : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 24m, biết rằng 3 lần chiều rộng thì bằng 2 lần chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh đất đó


PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 30
A, TRẮC NGHIỆM
Bài 1 : Từ số 86 đến số 247 có ....................số chẵn ;..................số lẻ
Bài 2:Trong một phép chia có dư với số chia là 9 số dư là 7. Để phép chia trở thành phép chia hết và thương tăng thêm 3 đơn vị cần thên vào số bị chia ............. đơn vị.
Bài 3:(1 điểm) Viết số bé nhất có 3 chữ số mà có tổng các chữ số bằng 24
Trả lời: Số có 3 chữ số mà có tổng các chữ số bằng 24 là .................
Bài 4:(1 điểm)An tính tích 1940 với 9 nhưng bạn lại viết nhầm 1940 thành 1904 . Tích đã bị giảm đi .................. đơn vị.
Bài 5:(2 điểm)Một phép chia có số bị chia là 131 ,thương là 5 và số dư là số dư lớn nhất có thể có của phép chia đó. Số chia của phép chia đó là ........ còn số dư là .................
Bài 6 : Cho tích 1232 x y. Nếu tăng y lên 3 đơn vị thì tích tăng …………….đơn vị.
Bài 7 Hóy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Một cái ao hình chữ nhật có chiều dài 42m, chiều
No_avatarf

do et

 

 
Gửi ý kiến