Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề cương HKI môn GDCD 10 tham khảo

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Trần Duy Khiêm
Ngày gửi: 13h:01' 22-05-2012
Dung lượng: 30.0 KB
Số lượt tải: 525
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10
Câu 1: Thế giới quan duy vật hay thế giới quan duy tâm có vai trò tích cực trong sự phát triển của xã hội ? Vì sao ?
Câu 2: Thế nào là phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hình ?
Câu 3: a/ Giải thích quan điểm: Con người và xã hội loài người là sản phẩm của giới tự nhiên.
b/ Con người có nhận thức và cải tạo được thế giới khách quan không ? Vì sao ?
Câu 4: a/ Chứng minh vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất.
b/ Hãy sắp xếp các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất từ thấp lên cao. Mỗi hình thức nêu một ví dụ.
Câu 5: Phân biệt sự “thống nhất” và “đấu tranh” giữa các mặt đối lập.
Câu 6: a/ Thế nào là chất và lượng của sự vật, hiện tượng ? Cho ví dụ minh họa.
b/ Em hãy nêu một ví dụ nói lên sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất trong quá trình học tập hoặc rèn luyện bản thân.
Câu 7: a/ Trình bày khái niệm và những đặc điểm cơ bản của phủ định biện chứng. Mỗi đặc điểm nêu một ví dụ minh họa.
b/ Thế nào là khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng ?
c/ Chúng ta phải luôn luôn đổi mới phương pháp học tập. Theo em, đó có phải là yêu cầu của phủ định biện chứng không ? Vì sao ?
Câu 8: a/ Theo triết học duy vật biện chứng, nhận thức là gì ? Gồm những giai đoạn nào ? Nêu nội dung của từng giai đoạn.
b/ Triết học duy vật biện chứng khẳng định điều gì về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức ? Đó là những vai trò nào ?
c/ Dựa vào kiến thức đã học về thực tiển và nhận thức, em hãy cho biết ý nghĩa của câu tục ngữ : Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Câu 9: a/ Ý thức xã hội bao gồm những cấp độ nào ? Nêu nội dung của từng cấp độ .
b/ Phân tích tác động trở lại của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội.
Câu 10: Chứng minh rằng: Con người là chủ thể của lịch sử.


No_avatarf

cho e xin đáp án ạ

 

 
Gửi ý kiến