Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Nhan biet cac chat

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trung Thu
Ngày gửi: 14h:37' 13-08-2012
Dung lượng: 6.7 KB
Số lượt tải: 70
Số lượt thích: 0 người
Bài tập nhận biết các chất vô cơ
1/ Dạng nhận biết không hạn chế thuốc thử
Hãy nêu cách phân biệt :
+ 5 chất bột : Cu, Al, Fe, Ag, S
+ 4 chất bột: CaO, Na2O, MgO, P2O5
+ 4 kim loại: Al, Zn, Cu, Fe
+ 5 dung dịch: NaOH, NaCl, NaNO3, Na2SO4, HCl
+ 4 chất lỏng: HCl, H2SO4, HNO3, H2O
+ 3 dd Na2SO3, NaHSO3 , Na2SO4
+ 5 dd : NaNO3, NaCl, Na2S, Na2SO4, Na2CO3
2/ Dạng nhận biết với thuốc thử hạn chế
+ Chỉ dùng H2SO4 loãng hãynhận biết 5 kim loại: Ba, Mg, Fe, Al, Ag.
+ Chỉ dùng thêm Cu và một muối tùy ý hãy nhận biết các dd : HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4
+ Chỉ dùng các kim loại hãy nhận biết NaNO3, HCl, NaOH, HgCl2 , HNO3, CuSO4
+ Cho 3 bình mất nhản dựng 3 dd : Bình A (KHCO3 + K2CO3), Bình B ( KHCO3 + K2SO4), Bình C ( K2CO3 + K2SO4). Chỉ dùng thêm BaCl2 và dd HCl Hãy nêu cách nhận biết các bình trên
+Trong PTN có 3 dd bị mất nhản đựng 3 chất là HCl, NaOH, H2SO4 có cùng nồng độ mol. Chỉ dùng phenolphtalein hãy nhận biết 3 dd trên.
+Chỉ dùng pp Hãy nhận biết các dd sau:
* KOH, KCl, H2SO4
* Na2SO4, H2SO4, NaOH, BaCl2, MgCl2
* NaOH, HCl, H2SO4, BaCl2, NaCl
+Chỉ dùng một axit thông dụng và một bazơ thông dụng hãy phân biệt 3 hợp kim sau:
Cu - Ag ; Cu - Al; Cu - Zn.
+ Chỉ được dùng một thuốc thử hãy nhận biết các dd riêng biệt trong mỗi trường hợp sau:
* CuSO4, Cr2(SO4)3, FeSO4
* CuSO4, Cr2(SO4)3, FeSO4 , Fe2(SO4)3
* NaOH, KHSO4, BaCl2, AlNH4 (SO4)2
* Na2CO3, Na2S, Na2SO4 , Na2SO3 , Na2SiO3
3/ Dạng nhận biết không dùng thêm thuốc thử
Không dùng thêm thuốc thử hãy nhận biết;
+ 4 dd riêng biệt : Ba(OH)2, H2SO4, Na2CO3, ZnSO4
+ 5 dd riêng biệt: NaHSO4, KHCO3, Mg(HCO3)2, Na2CO3, Ba(HCO3)2
+5 dd riêng biệt: KOH, HCl, FeCl3, Pb(NO3)2, Al(NO3)3, NH4NO3.
+5 dd riêng biệt: NaOH, KCl, MgCl2, CuCl2, AlCl3
4/ Nhận biết từng ion trong dd
+ DD A chứa các ion sau: Na+, SOSOCOBằng pp hóa học hãy nhận biết từng ion trong dd
+Làm thế nào để biết dd có mặt đồng thời các muối Na2SO4, NaNO3 và Na2CO3
+ Hãy dùng các phương pháp thích hợp để nhận biết các ion chứa trong dd các muối: NaCl, Pb(NO3)2, Mg(NO3)2, Ba(NO3)2, Al(NO3)3
+ Bằng pp hóa học hãy nhận ra sự có mặt của mỗi khí trong hỗn hợp gồm: CO, CO2, SO2, SO3.
+ Bằng pp hóa học hãy nhận ra sự có mặt của mỗi khí trong hỗn hợp gồm: H2, H2S, CO2, CO
5/ a) Cho 5 lọ được đánh số 1, 2, 3, 4, 5. Mỗi lọ chứa 1 trong các dd Ba(NO3)2, Na2CO3, MgCl2, K2SO4, Na3PO4. Xác định mỗi lọ biết rằng:
+ Lọ 1 tạo kết tủa trắng với lọ 3 và 4;
+ Lọ 2 tạo kết tủa trắng với lọ 4;
+Lọ 3 tạo kết tủa trắng với lọ 1 và 5;
+ Lọ 4 tạo kết tủa trắng với lọ 1,2 và 5..
Kết tủa sinh ra do lọ 1 tác dụng với lọ 3 bị phân hủy ở nhiệt độ caotạo ra oxit kim loại. Viết pthh
b) Có 5 lọ được đánh số từ 1 đến 5 ,
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓