Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach chu nhiem lop 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: La Quang Dien (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:07' 31-08-2012
Dung lượng: 59.0 KB
Số lượt tải: 46
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD & ĐT LỘC BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MINH PHÁT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH
Chủ nhiệm lớp 7 năm học 2012 - 2013
------------(0(----------
* Những căn cứ để xây dựng kế hoạch
- Căn cứ chỉ thị số 3398/CT – BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mần non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 – 2012.
- Chỉ thị số 07 CT – UBND ngày 24 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường chỉ đạo công tác giáo dục và đào tạo trên dịa bàn tỉnh năm học 2011 – 2012.
- Quyết định số: 970/QĐ – UBND ngày 21 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc kế hoạch thời gian năm học 2011 – 2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên.
- Công văn số 5358/ BGDĐT – GDTrH ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 – 2012;
- Công văn số 1258/ BGDĐT – GDTrH ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011 – 2012;
- Kế hoạch số 1274/ SGDĐT – VP ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn về kế hoạch tổ chức các hoạt động lớn trong năm học 2011 - 2012;
- Nghị quyết số: 51/NQ ngày 19 tháng 9 năm 2011 của trường THCS Minh Phát về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Khái quát tình hình đầu năm
+ Tổng số học sinh đầu năm : 43 trong đó nữ.
Trong đó + Con TB : 0
+ Lưu ban : 0
+ Khuyết tật : 0
+ Học sinh thuộc diện hộ nghèo:
* Khái quát tình hình năm học 2011 - 2012
- Học lực:
+ Giỏi:
+ Khá:
+ TB:
+ Yếu:
- Hạnh kiểm:
+ Tốt:
+ Khá:
+ TB:
+ Yếu:
2. Thuận lợi và khó khăn
* Thuận lợi:
Được sự quan tâm chỉ đạo của BGH nhà trường, GVCN luôn theo dõi sâu sát đến từng đối tượng HS. GVBM đã hướng dẫn phương pháp học tập bộ môn cho các em, đa số các em đã xác định được động cơ học tập đúng đắn nên có nhiều cố gắng trong học tập qua việc chuẩn bị bài mới và học bài cũ ở nhà, chuẩn bị dụng cụ học tập và thi có tinh thần thi đua học tốt đạt bông hoa điểm tốt, điểm 10.
- Học sinh có đầy đủ dụng cụ học tập, có một bộ sách GK.
- Một số HS có động cơ học tập tốt, được sự quan tâm chú ý của phụ huynh.
- Ban cán sự nhiệt tình năng nổ và luôn hoàn thành nội dung công việc được giao
- Nhìn chung các em tham gia đi học đầy đủ, ý thức kỉ luật lớp tốt, các em tham gia tốt các hoạt động của lớp, trang phục đúng quy định của nhà trường, thực hiện đảm bảo nội quy quy định của nhà trường.
- Tập thể lớp đoàn kết, có tinh thần giúp đỡ lần nhau trong học tập.
- 100% HS thực hiện đúng tác phong khi đến lớp.
* Khó khăn:
- Về kỷ luật: Trong giờ học các em còn hay nói chuyện trong lớp, ngồi học không tập trung , thường xuyên mất trật tự trong lớp…
- Một số HS chưa xác định đúng động cơ học tập, chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập như: không soạn bài, không học bài cũ, không phát biểu xây dựng bài, không chú ý nghe giảng, Không làm bài tập trước khi đến lớp
- Một số HS chưa có ý thức trong việc chấp hành nội quy của trường, lớp
- Một số HS yếu thiếu sự cố gắng trong học tập, tiếp thu bài còn quá chậm
- Một số HS vì điều kiện nên thiếu sự quan tâm của gia đình.
- Nhiều em không mang dụng cụ học tập như không có vở bài tập Toán, Bài tập bản đồ, không đem dụng cụ thực hành các môn Sinh học và Công nghệ
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
- Nâng cao chất lượng 2 mặt giáo dục.
- Thực hiện đảm bảo kế hoạch lao động.
- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.
- Duy trì tốt số lượng đến cuối năm
- Thực hiện đảm bảo chương trình, nội dung của các
 
Gửi ý kiến