Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE KIEM TRA 1 TIET HINH HOC 7 CHUONG 1 CO MA TRAN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Văn Minh (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:17' 18-10-2012
Dung lượng: 85.0 KB
Số lượt tải: 2408
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
HÌNH HỌC 7
I. MỤC TIÊU :
*Về kiến thức:
- Biết khái niệm hai góc đối đỉnh,khái niệm góc vuông, góc nhọn ,góc tù.
- Biết khái niệm hai đường thẳng vuông góc.
- Biết tiên đề Ơ-clit và tính chất của hai đường thẳng song song.
*Về kĩ năng:
- Biết sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng: Góc so le trong, góc đồng vị,góc trong cùng phía, ngoài cùng phía.
- Biết dùng e6ke vẽ đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước đi qua một điểm cho trước nằm ngoài đường thẳng đó .
*Thái độ:
- Giáo dục thái độ tự giác, tích cực làm bài
II. CHUẨN BỊ: - GV: Đề KT - HS : Bút mực,giấy nháp
III. NỘI DUNG:
MA TRẬN

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Chủ đề 1:
Hai góc đối đỉnh.Hai đường thẳng vuông góc.
Biết khái niệm hai góc đối đỉnh,hai đường thẳng vuông góc. Tính chất hai góc đối đỉnh
Biết tìm số đo góc dựa váo tính chất hai góc đối đỉnhSố câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
4
2
20%


1
1
10%


5
3
30%

Chủ đề 2:
Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.Hai đường thẳng song song.Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Biết nôi dung tiên đề Ơ-clit, dấu hiện nhận biết hai đường thẳng song song
Vẽ hình theo kí hiệu. Áp dụng tính chất từ vuông góc đến song song
Vận dụng được tính chất của hai đường thẳng song song để tìm góc


Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5
15%


3
2
20%

2
2
20%
8
5,5
55%

Chủ đề 3:
Định lý
Biết xác định một tính chất viết dưới dạng định lý và ghi được giả thuyết,kết luận của định lý.
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5
15%

3
1,5
15%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
10
5
50%
4
3
30%
2
2
20%
16
10
100%


Trường THCS Sơn Hà KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
Họ và tên :………………………. HÌNH HỌC 7
Lớp :7…..

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5đ)
(Hãy chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn từ các chữ cái a,b,c,d từ các kết quả đã cho.)
Câu 1: Điền vào chỗ trống(…..) để hoàn thiện câu sau:
Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia được gọi là hai góc……………….
Câu 2: Hai dường thẳng a và a’ vuông góc với nhau được kí hiệu là : a  a’
a. Đúng b. Sai
Câu 3: Góc xOy có số đo là 1000 .Góc đối đỉnh với góc xOy có số đo là:
a. 500 b. 800 c. 1000 d. 1200
Câu 4: Góc tạo bởi hai đường thẳng vuông góc có số đo là:
a. 450 b. 600 c. 800 d. 900
Câu 5: Trong các phát biểu sau phát biểu nào đúng với nội dung tiên đề Ơ-clit:
Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a, có vô số đường thẳng đi qua M và song song với a.
Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.
Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.
Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có ít nhất một đường thẳng song song đường thẳng đó.
Câu 6: Nếu một đường thẳng cắt hai dường thẳng song song thì:
a. Chúng vuông góc với nhau b. Các góc sole trong bằng nhau
c. Các góc đồng vị bù nhau d. Các góc trong cùng phía bằng nhau
Câu 7: Trong định lí đươc phát biểu dưới dạng nếu…thì thì phần giả thiết đứng ở:
a. Trước từ “thì” b. Sau từ “thì” c. Trước từ “nếu” d. Sau từ nếu và trước từ thì
 
Gửi ý kiến