Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de kiem tra 1 tiet mon vat ly lop 6 hoc ki 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thị Ánh Tuyết
Ngày gửi: 22h:45' 21-10-2012
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 238
Số lượt thích: 0 người

KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013
Môn: Vật lý 6. MÃ ĐỀ 01
Thời gian làm bài: 45phút

Điểm
Nhận xét:


I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ)
1. Chọn phương án trả lời đúng nhất và ghi vào phiếu trắc nghiệm :
Câu 1: Dụng cụ nào sau đây dùng để đo độ dài:
A. Thước dây. B. Cân. C. Lực kế. D. Bình chia độ.
Câu 2: Giới hạn đo của bình chia độ là:
A. Giá trị giữa hai vạch chia trên bình. B. Giá trị lớn nhất ghi trên bình.
C. Thể tích chất lỏng mà bình có được. D. Giá trị giữa hai vạch chia liên tiếp trên bình
Câu 3: Gió thổi căng một cánh buồm, vậy gió đã tác dụng lên cánh buồm lực gì?:
A. Lực hút. B. Lực đẩy. C. Lực kéo. D. Lực đàn hồi
Câu 4: Để đo thể tích của một chất lỏng còn gần đầy chai 1 lít, nên chọn bình chia độ nào trong các bình chia độ đã cho sau đây là phù hợp nhất ?
A. Bình 100ml có ĐCNN là 1ml. B. Bình 500ml có ĐCNN là 5ml.
C. Bình 1000ml có ĐCNN là 5ml. D. Bình 1000ml có ĐCNN là 1ml.
Câu 5: Đơn vị nào sau đây là đơn vị để đo khối lượng:
A. Mét(m). B. Mét khối(m3). C. Niu tơn ( N). D. Ki lô gam(kg).
Câu 6: Quyển sách nằm yên trên mặt bàn thì nó:
A. Chịu tác dụng của trọng lực. B. Không chịu tác dụng của lực nào.
C. Chịu tác dụng của lực đỡ mặt bàn. D. Chịu tác dụng của trọng lực và lực đỡ mặt bàn.
Câu 7: Một quả bóng đập vào một bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng
A. vừa làm biến dạng quả bóng đồng thời làm biến đổi chuyển động của quả bóng.
B. chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng.
C. chỉ làm biến dạng quả bóng.
D. không làm biến dạng và cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng.
Câu 8: Khi buông viên phấn, viên phấn rơi là vì:
A. sức đẩy của không khí. B. lực hút của Trái Đất tác dụng lên nó.
C. lực đẩy của tay. D. một lí do khác.
Câu 9: Đơn vị của lực là:
A. Niutơn(N) B. kilôgam (Kg) C. lít(l) D. mét (m)
Câu 10: Một quả cân có khối lượng 250gam thì có trọng lượng là:
A. 25N. B. 0,25N. C. 2,5N. D. 250N
2. Chọn từ thích hợp trong ngoặc dưới đây để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
(bị biến dạng, cùng chiều, ngược chiều, )
Câu 11: Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau có cùng phương nhưng ..............................
Câu 12: Lực tác dụng lên 1 vật có thể làm cho vật ……..............……, hoặc làm vật bị biến đổi chuyển động.
II/ TỰ LUÂN: (7 đ)
Câu 1: Trọng lực là gì? Trọng lực có phương và chiều như thế nào? (2 đ)
Câu 2: Đổi đơn vị cho các đại lượng sau: (1 đ)
a) 2000m =…………km b) 1500 lít = …..m3 c) 400 kg = ..................tạ =....................t
Câu 3: Người ta dùng một bình chia độ chứa 55cm3 nước để đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình nước, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 86cm3 . Thể tích hòn đá là bao nhiêu ? (1 đ)
Câu 4: Một dây dọi được buộc cố định trên 1 giá đỡ.
a) Quả nặng chịu tác dụng của những lực nào? Nêu phương và chiều của mỗi lực đó.(2 đ) b) Nếu dùng kéo cắt đứt sợi dây thì hiện tượng gì xảy ra đối với quả nặng? Giải thích tại sao? (1đ)
Bài làm
Phiếu trắc nghiệm:
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10


KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013
Môn: Vật lý 6. MÃ ĐỀ 02
Thời gian làm bài: 45phút

Điểm
Nhận xét:


I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ)
1. Chọn phương án trả lời đúng
 
Gửi ý kiến