Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

thi lý thuyet giao vien gioi tinh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vương Văn Hoan
Ngày gửi: 04h:31' 07-11-2012
Dung lượng: 87.5 KB
Số lượt tải: 2805
Số lượt thích: 0 người

Đề chính thức
ĐỀ THI “GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS”
Cấp thành phố - Năm học 2010-2011
Phần thi: Lý thuyết
Ngày thi: Ngày 12/02/2011
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề thi gồm có 10 trang

Mã đề: 101
1-Anh (Chị) hãy cho biết cấp nào ra quyết định công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia ?.
a-Bộ GD-ĐT
b-Sở GD-ĐT
c-UBND cấp tỉnh
d-UBND cấp huyện

2-Anh (Chị) hãy cho biết cấp nào ra quyết định công nhận xã, phường duy trì được tỷ lệ đạt chuẩn PCGD.THCS hàng năm ?.
a-Bộ GD-ĐT
b-Sở GD-ĐT
c-UBND cấp tỉnh
d-UBND cấp huyện

a-“Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và giáo dục đạo đức học sinh”.
b-“Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và tăng cường giáo dục đạo đức học sinh”.
c-“Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và đạo đức học sinh”.
d-“Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và không ngừng giáo dục đạo đức học sinh”.
3-Chương trình dạy học tự chọn cấp THCS năm học 2010-2011 được bố trí như sau:
a-Toán 35 tiết, Ngữ văn 20 tiết và Tiếng Anh 15 tiết.
b-Toán 30 tiết, Ngữ văn 20 tiết và Tiếng Anh 20 tiết.
c-Toán 25 tiết, Ngữ văn 25 tiết và Tiếng Anh 20 tiết.
d-Toán 30 tiết, Ngữ văn 25 tiết và Tiếng Anh 25 tiết.
4-Điều 72 của Luật Giáo dục có qui định nhiệm vụ của nhà giáo. Anh (Chị) hãy cho biết nhà giáo có bao nhiêu nhiệm vụ ?.
a-5
b-6
c-7
d-8

5-Anh (Chị) hãy cho biết Luật Giáo dục hiện nay mà ngành đang sử dụng là Luật Giáo dục được ban hành vào năm nào?.
a-2004
b-2005
c-2006
d-2007

6-Điều lệ trường trung học đang được sử dụng hiện nay là:
a-Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và phổ thông có nhiều cấp học. b-Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông có nhiều cấp học.
c-Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
d-Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, phổ thông có nhiều cấp học.
7-Anh (Chị) hãy cho biết hệ thống trường trung học hiện nay theo Điều lệ trường trung học thì có mấy loại hình ?.
a-1
b-2
c-3
d-4

8-Một học sinh cuối năm học đạt được kết quả học tập như sau:
Môn
T
Lý
Hóa
Sinh
V
Sử
Địa
TD
AN
MT
Tin
MT
NN
CD
HK

ĐTB
8.5
8.2
7.9
8.0
7.5
9.0
7.9
6.4
9.5
9.0
9.8
9.7
8.0
9.0
Tốt

Theo thông tư 40/2006 học sinh này được xếp loại:
a-Khá
b-Giỏi
c-Trung bình
d-Yếu

9-Điền vào khoảng trống đáp án đúng câu sau:
Năm học 2010-2011 “…………… giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện …………… đổi mới phương pháp dạy học và quản lý”.
a-Một – một
b-Tất cả - một
c-Toàn thể - một
d-Mỗi – một

10-Theo Quy chế 40/2006 của Bộ GD&ĐT về việc đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối học kỳ và cuối năm được xếp theo:
a-Học lực có 5 loại; hạnh kiểm có 5 loại.
b-Học lực có 5 loại; hạnh kiểm có 4 loại.
c-Học lực có 5 loại; hạnh kiểm có 3 loại.
d-Học lực có 4 loại; hạnh kiểm có 5 loại.
11-Một trong những mục tiêu của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013 là:
a-Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục trong điều kiện hội nhập
 
Gửi ý kiến