Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  De thi violympic lop 6 vong 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Đình Vũ
  Ngày gửi: 20h:12' 12-11-2012
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 29
  Số lượt thích: 0 người
  Thời Gian : 
  BÀI THI SỐ 2
  Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
  Câu 1: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 20 là 
  Câu 2: Q là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà trong mỗi số chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2. Số phần tử của tập Q là 
  Câu 3: Số phần tử của tập hợp A = {4; 6; 8; ...; 78; 80} là 
  Câu 4: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 30 và nhỏ hơn 2000 là 
  Câu 5: Cho 5 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tất cả các đường thẳng đi qua 2 trong 5 điểm đã cho là 
  Câu 6: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 1001 nhưng không vượt quá 2009 là 
  Câu 7: Để viết được các số tự nhiên từ 100 đến 199 phải dùng bao nhiêu chữ số 9 ? Trả lời: số.
  Câu 8: Cho tập hợp M = {5; 8; 9; 1986; 2010}. Có bao nhiêu tập hợp con của M gồm những số chẵn ? Trả lời: tập hợp.
  Câu 9: Số chữ số để đánh số các trang sách (bắt đầu từ trang 1) của một cuốn sách có 1031 trang là 
  Câu 10: Bốn số tự nhiên liên tiếp là các chữ số hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị của một số có bốn chữ số. Viết các chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại ta sẽ được một số mới có bốn chữ số lớn hơn số ban đầu đơn vị.
  BÀI THI SỐ 1
  Chọn đáp án đúng:
  Câu 1: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 13 và nhỏ hơn 3000 là:
  1493
  2987
  1492
  một số khác
  Câu 2: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ không nhỏ hơn 54 và không lớn hơn 1997 là:
  1943
  1944
  1945
  972
  Câu 3: Tập hợp P = {} gồm các phần tử
  1; 2; 3; 4
  1; 2; 3; 4; 5
  0; 1; 2; 3; 4
  0; 1; 2; 3; 4; 5
  Câu 4: Có năm đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận). Số trận đấu của giải đó là:
  10
  20
  6
  16
  Câu 5: Có năm đội bóng đá thi đấu vòng tròn hai lượt trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận lượt đi và một trận lượt về). Số trận đấu của giải đó là:
  20
  18
  10
  16
  Câu 6: Cho hai tập hợp A = {} và B là tập hợp các số tự nhiên chẵn, nhỏ hơn 12. Gọi C là một tập hợp con chung của cả hai tập hợp A và B. Số phần tử nhiều nhất có thể của C là:
  7
  6
  4
  3
  Câu 7: Cho tập hợp Q = {12; 78; 86}. Cách viết nào sau đây là sai ?
  {78}  Q
  10  Q
  {78; 86}  Q
  12  Q
  Câu 8: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 4 và nhỏ hơn 40 là:
  10
  8
  12
  9
  Câu 9: Tập hợp các số tự nhiên  mà  là:
  
  {1}
  {7; 8}
  {15}
  Câu 10: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 49 là:
  17
  16
  18
  kết quả khác
  
  BÀI THI SỐ 1 v òng 1

  Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
  Câu 1: Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số là 
  Câu 2: Số tự nhiên  lẻ sao cho  là số 
  Câu 3: Khi viết tất cả các số tự nhiên từ 1 đến 100 thì chữ số 0 được viết bao nhiêu lần ?Trả lời: lần.
  Câu 4: Tìm  biết . Kết quả là  
  Câu 5: Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau viết bằng chữ số La Mã là 
  Câu 6: Khi viết 100 số tự nhiên đầu tiên, chữ số 1 xuất hiện lần.
  Câu 7: Số các số tự nhiên có bảy chữ số là 
   
  Gửi ý kiến