Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ban kiem diem dang vien theo tinh thanh nghi quyet trung uong 4 kho XI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hồng Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:10' 23-11-2012
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 74
Số lượt thích: 0 người
BẢN KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH
THEO NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4(KHÓA XI)

Họ và tên: Lê Hồng Thanh
Chức vụ hiện nay: Phó hiệu trưởng

1. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.
1.1- Trách nhiệm của bản thân với các chủ trương, đường lối của Đảng
Tôi luôn có quan điểm chính trị vững vàng, kiên định với mục đích lý tưởng của Đảng. Bản thân chấp hành đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan đơn vị nơi công tác, thường xuyên vận động người thân trong gia đình, học sinh, bà con nơi cư trú thực hiện nói và làm theo theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.
Tôi luôn tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, các lớp tập huấn nghe thời sự do Đảng ủy thị trấn Hạ Hòa tổ chức, tự nghiên cứu học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công việc giảng dạy.
Tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm và kiên quyết đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Đồng thời, tôi thực hiện lối sống giản dị, lành mạnh, trung thực, gương mẫu về xây dựng nếp sống văn hóa mới, biết giữ gìn tư cách đạo đức và tính tiên phong gương mẫu của người Đảng viên. Tuyệt đối chấp hành việc thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không được làm của Bộ chính trị, thực hiện tốt quy trình phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng cũng như trong công tác chuyên môn, luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng cũng như trong cơ quan đơn vị.
Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan đơn vị cũng như nơi cư trú, tôi luôn tôn trọng ý kiến đóng góp và lắng nghe ý kiến của quần chúng để từ đó điều chỉnh mình trong phương pháp làm việc. Quan hệ tốt với đồng nghiệp cũng như với phụ huynh học sinh và nhân dân nơi cư trú.
1.2- Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình
* Ưu điểm
Tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có ý thức đấu tranh bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết trong chi bộ, không dung túng hoặc bỏ qua với những biểu hiện làm trái đường lối, quan điểm của Đảng.
Không nói trái, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, làm những việc pháp luật không cho phép hoặc làm những việc tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng đến uy tìn của Giáo viên và uy tín của một người đảng viên
Nghiêm túc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bản thân không có tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, lợi ích nhóm gây chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ. Luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của đất nước, của tập thể lên trên hết, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung. Khách quan trung thực khi phát biểu ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo của Đảng của tập thể đơn vị và đồng chí mình để giúp nhau cùng tiến bộ.
Không lợi dụng trách nhiệm được giao để ban hành hoặc tác động ban hành cơ chế chính sách làm lợi cho cá nhân và cho tổ. Không tham ô, tham nhũng, tiếp tay, bao che cho tham nhũng, lãng phí.
Không chấp nhận việc chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, khen thưởng. Không có hành vi can thiệp, tác động đến tổ chức cá nhân để được ổ nhiệm, đề cử, ứng cử. Không lợi dụng trách nhiệm được giao để chiếm dụng, vay, mượn tiền, tài sản của đồng nghiệp trong cơ quan đơn vị. Không mua chuộc cá nhân hoặc tổ chức để bao che, giảm tội cho người khác
Bản thân gia đình nội, ngoại là nông dân và công công nhân do vậy không có hiện tượng lợi dụng chức vụ để trục lợi. Bản thân luôn trung thực trong kê khai tài sản không có tài khoản nào ngoài tài khoản mở tại đơn vị
Không chấp nhận cho việc lạm dụng chức quyền để mưu cầu lợi ích riêng
Bản thân luôn vận động gia đình và người thân nghiêm túc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước
Có lối sống tương đối giản dị, gương mẫu trong sạch
 
Gửi ý kiến