Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề thi Casio 8-1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:17' 07-12-2012
  Dung lượng: 44.5 KB
  Số lượt tải: 226
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO BÌNH THUẬN Lớp 8 - Ngày thi: …./……/20…..
  Thời gian : 150 phút ( không kể thời gian phát đề)
  ĐỀ THI CHÍNH THỨC

  ĐIỂM BÀI THI
  GIÁM KHẢO I
  GIÁM KHẢO II
  PHÁCH
  
  Bằng số
  Bằng chữ
  
  
  
  
  
  Lưu ý: - Đề thi này có 3 trang. Gồm 10 bài toán, mỗi bài 5 điểm.
  - Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này; trình bày vắn tắt cách giải, công thức áp dụng (nếu có) và ghi kết quả vào các ô trống bên dưới liền kề bài toán. Các kết quả nếu không yêu cầu gì thêm lấy 10 chữ số kể cả phần thập phân.


  Bài 1:Tính giá trị các biểu thức:
  
  Kết quả:
  A =
  
  
  Bài 2: Cho đa thức B(x) = 23x4 – 9x3 – 17x2 + 56x + 7
  Tính B(-12).
  Tìm số dư r của B(x) chia cho 2x – 6.
  Tìm k để B(x) + 3(k-5) chia hết cho x + 5.

  Cách giải:


  Kết quả:
  a) B(-12) =
  b) r =
  c) k=


  
  


  Bài 3:
  a) Tìm ƯCLN và BCNN của 6 754 421 và 1 971 919.
  b) Tìm số dư r của phép chia 998877665544332211 cho 123456.
  Kết quả:
  a) ƯCLN = ; BCNN =
  b) r =

  
  
  Bài 4:
  Cho dãy số: a1 = 2; a2 = 4; …;an+1 = 2an – an-1+5 (n≥3)
  Tính a10; a20; a100?
  Kết quả:
  a10 = a20 = a100 =


  
  
  Bài 5:
  Viết tiếp vào sau số 2007 . . . những chữ số nào thì được số nhỏ nhất chia hết cho 1 234?
  Cách giải:
  Kết quả


  
  
  Bài 6:
  Tìm tất cả các số có ba chữ số thỏa điều kiện là số đó gấp 22 lần tổng các chữ số của nó.
  Kết quả:
  Các số cần tìm là:

  
  

  Bài 7:
  Cho đa thức bậc ba: f(x) = ax3 + bx2 + cx. Biết f(1) = 12; f(-2) = -66; f(4) = 324;
  a) Tìm a; b; c?
  b) Tính chính xác f(2007).

  Kết quả:
  a) a = ; b = ; c =
  b) f(2007) =

  
  
  Bài 8:
  Cho tam giác ABC có diện tích là 543,21cm2. Lấy điểm M thuộc cạnh BC sao cho . Lấy điểm N thuộc đoạn thẳng AM sao cho . Lấy điểm K thuộc đoạn NC sao cho NK = 2 KC. Tính diện tích S của tam giác MNK?

  Kết quả:
  S MNK =

  
  
  Bài 9:
  Cho tam giác ABC có đường cao AH = 12,5 cm.Biết .Tính AB, AC.

  Kết quả:
  AB = ; AC =

  
  
  Bài 10:
  Cho tam giác ABC, kẻ đường thẳng B’C’ song song với AC (B’ ( AB; C’ ( AC) sao cho và chia tam giác ABC thành hai phần có hiệu diện tích bằng 1111,22 cm2. Tính diện tích S tam giác ABC?

  Cách giải:
  Kết quả

  S ABC =
  
  
  ------------------ Hết -----------------
  No_avatarf

  cho xin đáp án luôn được k ạ

  Cười nhăn răng

   
  Gửi ý kiến