Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀI TOÁN HIỆU SUẤT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Ngân Hà
Ngày gửi: 10h:13' 10-12-2012
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 1912
Số lượt thích: 1 người (Trần Xuân Khánh)
BÀI TOÁN HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG

I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1) Các bài toán cho phản ứng hoàn toàn (hiệu suất đạt 100%) thì có ít nhất một chất tham gia phải hết.
2) Nếu hiệu suất H% < 100% thì lượng chất TG thực dùng nhiều hơn lượng lý thuyết ( tính theo ptpư ) còn lượng SP thu được bao giờ cũng nhỏ hơn lượng SP tính theo lý thuyết.
3) Công thức tính hiệu suất phản ứng :
Cách 1 : Tính theo lượng chất ban đầu cần lấy

Cách 2 : Tính theo lượng sản phẩm phản ứng thu được :


4) Nếu cả hai chất tham gia đều biết lượng dùng ban đầu, thì H% phải được xác định dựa vào chất có khả năng hết ( nếu để phản ứng hoàn toàn )( So sánh tỉ lệ mol của các chất này theo đề cho và theo phản ứng.)
5) Hiệu suất quá trình gồm nhiều phản ứng nối tiếp:
H% = h1( h2 ( h3 ( … hn ( 100%

( trong đó các hiệu suất thành phần dạng thập phân, ví dụ 25% = 0,25 )
6) Khi đề bài cho lượng chất mang đơn vị lớn : kg, tấn … thì nên giải bài toán bằng phương pháp khối lượng.
II – BÀI TẬP ÁP DỤNG:
Câu 1. Để điều chế 2 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 25% thì thể tích N2 cần dùng ở cùng điều kiện là
A. 8 lít B. 2 lít C. 4 lít D. 1 lít
Câu 2. Tổng thể tích H2;N2 cần để điều chế 51kg NH3 biết hiệu suất phản ứng đạt 25% là
A. 537,6 lít B. 403,2 lít C. 716,8 lít D. 134,4 lít
Câu 3. Điều chế HNO3 từ 17 tấn NH3 .Xem toàn bộ quá trình điều chế có hiệu suất 80% thì lượng dung dịch HNO3 63% thu được là
100 tấn 80 tấn 120 tấn 60 tấn
Câu 4. Cho 30 lít N2;30 lít N2 trong điều kiện thích hợp sẽ tạo ra thể tích NH3(đktc) khi hiệu suất phản ứng đạt 30% là
16 lít 20 lít 6 lít 10 lít
Câu 5. Từ 34 tấn NH3 sản xuất 160 tấn HNO3 63%.Hiệu suất của phản ứng điều chế HNO3 là
A. 80% B. 50% C. 60% D. 85%
Câu 6. Từ 100 mol NH3 có thể điều chế ra bao nhiêu mol HNO3 theo qui trình công nghiệp với hiệu suất 80%?
A. 100 mol B. 80 mol. C. 66,67 mol. D. 120 mol.
Câu 7.Hỗn hợp A gồm 2 chất khí N2 và H2 có tỉ lệ mol nN2 : nH2 = 1 : 4 . Nung A với xúc tác ta được hỗn hợp khí B, trong đó sản phẩm NH3 chiếm 20% theo thể tích. Vậy hiệu suất tổng hợp NH3 là (%)
A. 43,76 B. 20,83 C. 10,41 D. 48,62 E. Kết quả khác
Câu 8. Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có tỉ khối hơi so với H2 bằng 3,4. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 bằng 4. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là:
A. 10%. B. 15%. C. 20%. D. 25%.
Câu 9. (ĐH A 2010) Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là;
A. 50%. B. 36%. C. 40%. D. 25%.
Câu 10:Điều chế NH3 từ hỗn hợp gồm N2 và H2 (tỉ lệ mol 1:3). Tỉ khối của hỗn hợp trước sao với hỗn hợp sau phản ứng là 0,6. Tính hiệu suất phản ứng.
A. 50%. B. 36%. C. 80%. D. 75%.
Câu 11:Thực hiện phản ứng giữa 8 mol H2 và 6 mol N2 với bột sắt làm xúc tác. Hỗn hợp sau phản ứng cho qua dd H2SO4 loăng dư c̣òn lại 12 mol khí. Tính hiệu suất phản ứng.(Thể tích các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất)
A. 24%. B. 36%. C. 18,75%.
 
Gửi ý kiến