Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

BT về Điện xoay chiều P - 13

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Viết Thắng
Ngày gửi: 22h:38' 22-12-2012
Dung lượng: 212.0 KB
Số lượt tải: 414
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP VỀ ĐIỆN XOAY CHIỀU _ P 13
Câu 61. Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha có 5 cặp cực từ vào hai đầu đoạn mạch .AB gồm điện trở thuần R=100(, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=H và tụ điện có điện dung C = F. Tốc độ rôto của máy có thể thay đổi được. Khi tốc độ rôto của máy là n hoặc 3n thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị I. Giá trị của n bằng A. 10vòng/s B. 15 vòng/s C. 20 vòng/s D. 5vòng/s Giải: Suất điện động cực đại của nguồn điện: E0 = (N(0 = 2(fN(0 => U = E = (coi điên trở trong của máy phát không đáng kể). Cường độ dòng điện qua mạch I = 
Với f = np n tốc độ quay của roto, p số cặp cực từ
Do I1 = I2 ta có:
=------->=

---> = 
---> = = 
-----> = (2- R2 )C2 = (*)
( = 2(f = 2(np
= () =( + ) = = (**)
-------> = ------> n2 = = 25----->
n = 5 vòng /s. Chọn đáp án D

Câu 62: Cho đoạn mạch R,L,C nối tiếp, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch u = 220cos2πft (V); R =100Ω; L là cuộn cảm thuần, L = 1/π(H); Tụ điện có điện dung C và tần số f thay đổi được. Điều chỉnh C= CX, sau đó điều chỉnh tần số, khi f = fX thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ C đạt cực đại; giá trị lớn nhất này gấp 5/3 lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. Giá trị CX, và tần số fX bằng Giải:
UC = = = 
UC = UCmax khi (2 = và UCmax = = = 
----> 6L = 5R ------> R2C2 – 4LC + 
-----> C = = (2±1,6).F ------> có 2 giá trị của C: C1 = F và C2 = F
(2 = = - > 0 -----> C < = F.-----> loại nghiệm C1
CX = C2 = F ----> (2 = - = - = 2.104(2 -----> (= 100( rad/s
Do đó fX = 50Hz Đáp số CX = F và fX = 50Hz
Câu 63: Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở hoạt động R nối tiếp tụ C. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều ổn định u = Ucosωt. Khi C = C0 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây lớn nhất bằng 2U. Với giá trị nào của C thì UC đạt cực đại?
A. C = . B. C = . C. C = . D. C = .
Giải:
Ta có Ud = I; Ud = Udmax khi I = Imax mạch có cộng hưởng ZL = ZC0 (*)
Udmax = 2U----> Zd = 2Z = 2R ( vì ZL = ZC0)-----> R2 + ZL2 = 4R2 ----> R = = (**)
UC = UCmax khi ZC = = = -
---> ZC = -----> C = Chọn đáp án A
Câu 64: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch điện AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn dây không thuần cảm (L, r) và tụ điện C với . Gọi N là điểm nằm giữa điện trở R và cuộn dây, M là điểm nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Điện áp tức thời uAM và uNB vuông pha với nhau và có cùng một giá trị hiệu dụng là . Giá trị của U0 bằng:
A. V. B. V. C. V. D. V.
Giải: Do R = r ---> UR = Ur
Ta có :(UR + Ur)2 + = 
----> 4 +   = (1)
 + (UL – UC)2 = (2)
UAM = UNB -----> ZAM = ZNB ------>
4R2 + ZL2 = R2 + (ZL – ZC)2
3R2 + ZL2 = (ZL – ZC)2 (*)
uAM và uBN vuông pha ----> tan(AM.tan(NB = -1
= -1---->(ZL – ZC)2 = (**)
Từ (*) và (**) 3R2 + ZL2 =
------> ZL4 + 3R2ZL2 – 4R2 = 0 -----> ZL2 = R2
Do đó UL2 = UR2 (3). Từ (1) và (3)----> 5UR2 = = (30
 
Gửi ý kiến