Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach boi duong thuong xuyen giao vien nam hoc 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Đình Thuật (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:09' 24-12-2012
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 241
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BẮC SƠN
TRƯỜNG PTCS XÃ VẠN THỦY


KẾ HOẠCH
Tự bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân
Năm học 2012-2013

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch                                         
Căn cứ Thông tư số 31/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ văn bản số 2110/SGDĐT-GDTX ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn v/v hướng dẫn thực hiện BDTX giáo viên năm học 2012-2013 và định hướng xây dựng kế hoạch 2013-2014;
Căn cứ văn bản số 2172/SGDĐT-GDTX ngày 28/11/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về vệc định hướng chuyên đề tự chọn và đăng ký chuyên đề, tài liệu BDTX GV năm học 2012-2013;
Căn cứ văn bản số 370/CV - PGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Sơn v/v hướng dẫn thực hiện BDTX giáo viên năm học 2012-2013 và định hướng xây dựng kế hoạch 2013-2014;
Căn cứ Kế hoạch BDTX giáo viên của trường PTCS xã Vạn Thủy năm học 2012-2013;
Cá nhân tôi xây dựng Kế hoạch về việc tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012 - 2013 như sau:
II. Mục đích
- Tự học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
3. Bồi dưỡng để luôn đạt chuẩn theo quy định.
          III. Nội dung BDTX
Kiến thức bắt buộc:
- Thời lượng: Thực hiện bồi dưỡng theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo và của nhà trường theo 02 nội dung bồi dưỡng 1 và 2 với tổng thời lượng 60 tiết/năm học
- Nội dung: Do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định cụ thể cho từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục của các cấp học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức cho các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục theo bậc học THCS. ( Đã được bồi dưỡng trong hè 2012 tại nhà trường)
          1.2. Nội dung bồi dưỡng 2:
- Thời lượng: 30 tiết/năm học.
- Nội dung: Sở giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục trung học cơ sở của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án ( Đã được bồi dưỡng trong hè 2012 tại nhà trường).
2. Kiến thức tự chọn:
- Thời lượng: 60 tiết/năm học.
  - Nội dung: Trên cơ sở định hướng của Phòng về một số chuyên đề cần tập trung bồi dưỡng trong năm học 2012-2013 đối với giáo viên THCS, cá nhân tôi lựa chọn 02 chuyên
đề tự bồi dưỡng như sau:
Nội dung đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng
Mã mô đun
Tên và nội dung mô đun

VI. Tăng cường năng lực dạy học
THCS
18
Phương pháp dạy học tích cực

VIII. Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
THCS
23
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh .

IV. Chỉ tiêu

 V. Giải pháp
- Cá nhân tự bồi dưỡng thường xuyên bằng hình thức tự học và kết hợp với các buổi tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt cụm chuyên môn, tham gia các hội thảo chuyên đề tại trường.
- Tự bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet, trao đổi qua gmail, tìm tài liệu tham khảo.....).
- Học tập theo tài liệu được cung cấp.
- Luôn bồi dưỡng thường xuyên tập trung vào việc tự học
 
Gửi ý kiến