Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bài tập đề cương chương hidrocacbon no

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quach Van Minh
Ngày gửi: 21h:31' 12-01-2013
Dung lượng: 90.3 KB
Số lượt tải: 910
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO
I. LÍ THUYẾT :
DẠNG 1: Viết đồng phân, đọc tên:
Chú ý:mạch chính dài nhất và nhiều nhánh nhất;tổng trị số nhánh nhỏ nhất.
Gọi tên: vị trí nhánh+tên nhánh(ưu tiên theo bảng chữ cái)+tên mạch chính. Các gốc: -CH3 (Metyl); -C2H5(etyl)
Từ tên gọi viết ctct: ưu tiên viết mạch chính trước+viết các mạch nhánh sau(ưu tiên viết mạch nhánh có trị số nhỏ)
Bài 1:. Số đồng phân ứng với các công thức C5H12, C6H14, C4H10. Gọi tên các đồng phân đó.
Bài 2: . Tên gọi của chất có cấu tạo: 1) CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3 2) CH3-CH2C(CH3)2CH(C2H5)CH3 ?
3) CH3 – CH2 – C(CH3)3 4) CH3 – CHBr – CH2 – CH(C2H5 ) – CH3 5) CH3–CH2–CH(C2H5)–CBr(CH3)–CH(CH3)2
DẠNG 2: Từ tên gọi xác định công thức cấu tạo
Viết CTCT các chất có tên goi sau :
a) 4-etyl-3,3-đimetylhextan b) 1-brom-2-clo-3-metylpentan c) 1,2-điclo-1-metylxiclohexan
d) 2-metylbutan e) 2,2,3-trimetylpentan f) 2,2- điclo-3-etylpentan g) 1_brôm_2_metyl xiclopentan
DẠNG 3 : Hoàn thành phương trình hóa học
Bài 1: Bổ túc phản ứng :
a) Al Al4C3 metan metylcloruametylenclorua clorofom tetraclometan.
b) Axit axetic natri axetat metan metyl clorua etan etilen.
c) butan etan etylclorua butan propen propan.
Bài 2 : Đốt cháy hoàn toàn một thể tích ankan mạch thẳng A thu được 4 thể tích CO2 đo cùng điều kiện.
a. Viết công thức cấu tạo của A.
b. Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi :
- Cho A tác dụng với Clo theo tỉ lệ mol 1:1.
- Tách một phân tử hydro khỏi A.
- Phản ứng đốt cháy của A
Bài 3 : Cho isopentan tác dụng với Cl2 tỉ lệ 1:1 trong điều kiện chiếu sáng tạo được bao nhiêu dẫn xuất monoclo. Viết PTPƯ và gọi tên sản phẩm.
II. BÀI TẬP :
DẠNG 1 : XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC TỪ PHẢN ỨNG THẾ :
Bậc của một nguyên tử cacbon được tính bằng số cacbon liên kết với nguyên tử cacbon đó.
Phản ứng thế, tách ưu tiên vào vị trí bậc cacbon cao nhất
Bài 1: Viết tất cả các đồng phân của hợp chất có CTPT là C5H12. Cho biết 2 chất A, B là 2 trong số các đồng phân đó. A, B tác dụng với Cl2 thì A chỉ tạo ra 1 dẫn xuất monoclo duy nhất, B tạo ra 4 dẫn xuất monoclo. Cho biết cấu tạo của A, B và các dẫn xuất Clo của chúng. Gọi tên?
Bài 2: Viết các ctct gọi tên của C6H14, trong các ctct đó ctct nào khi tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ 1:1 ta chỉ thu được 2 đồng phân monoclo. Gọi tên 2 đồng phân đó?
Bài 3: Một ankan A có thành phần phần trăm C là 83,33%. Tìm CTPT và xác định CTCT đúng của A biết rằng khi cho A tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1: 1 ta chỉ thu được 1 sản phẩm thế monoclo.
Bài 4: Một ankan A tác dụng với hơi Brom cho dẫn xuất brôm B. Biết tỉ khối hơi của B đối với không khí bằng 5,207. Tìm CTPT của A,B?
Bài 5: Một ankan có sản phẩm thế monoclo trong đó Clo chiếm 33,33% về khối lượng
a. Xác định CTPT và CTCT của ankan
b. Viết CTCT các đồng phân monoclo và gọi tên chúng
bài 6. Viết CPPT của ankan và gốc hiđocacbon tương ứng trong các trường hợp sau: a) Chứa 12 H b) Chứa 12 C c) Chứa m nguyên tử C
bài 7.Xác định công thức phân tử, viết các CTCT có thể có và gọi tên theo danh pháp quốc tế các ankan trong mỗi trường hợp: a) Tỉ khối hơi so với H2 bằng 36. b) Đốt cháy hoàn toàn 1lít ankan sinh ra 2 lít CO2
bài 8. Viết phương trình phản ứng của n-butan trong các trường hợp sau: a) Tác dụng với cl2 theo tỉ lệ 1:1 b) Tách 1 phân tử H2 c) Crackinh
DẠNG 2 : XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HỢP CHẤT TỪ PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY
Phàn ứng đốt cháy có dạng:
CnH2n+2 +
No_avatarf

sao hok koa dap an z?

 

 
Gửi ý kiến