Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi violympic toan 8 vong 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Huy Tần
Ngày gửi: 20h:48' 20-01-2013
Dung lượng: 321.5 KB
Số lượt tải: 489
Số lượt thích: 0 người
Câu 1: Cho tam giác có trung tuyến Kẻ đường cao của tam giác Biết Diện tích tam giác là (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).80,5
Câu 2: Tìm số để đa thức chia hết cho đa thức ? Kết quả .11
Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Biết AB=27,2 cm, AC = 51 cm. Độ dài CH là cm.45
Câu 4: Tính ? Đáp số .1
Câu 5:
Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Biết AB=19,5 cm, AH=18 cm, CH=5,76.BH. Độ dài AC là cm (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).46,8
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 6: Tứ giác ABCD có số đo các góc C, B, D lần lượt là thì số đo góc A là bao nhiêu độ? Kết quả làđộ.118
Câu 7: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức ? Kết quả là . 0
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 8: Gọi A là tập các giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 0.Tập A có phần tử.1
Câu 9: Gọi C là tập hợp các giá trị nguyên của x sao cho giá trị của phân thức là số nguyên. Tập hợp C bằng {}(nhập các phần tử của tập hợp theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ‘’;’’ ). -2;0;1;3
Câu 10: Cho hình vuông ABCD. M là điểm bất kì thuộc đường chéo BD. Kẻ ME, MF lần lượt vuông góc với AB, AD. ED cắt CF tại I. Số đo của góc EIC bằng .


Câu 11: Cho hình vuông ABCD. Lấy điểm I bất kì trên cạnh AB. Từ I kẻ đường thẳng song song với AC và đường thẳng song song với AD, chúng cắt BC, CD lần lượt tại K và M. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Khi đó, số đo góc KOM bằng .90
Câu 12: Gọi A là tập hợp các số tự nhiên n sao cho giá trị của phân thức là số tự nhiên. Tập hợp A là {} (nhập các phần tử theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ‘’;’’).
Câu 13: Gọi B là tập các giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 0.Tập B có phần tử.1
Câu 14: Gọi A là tập hợp các giá trị nguyên của x sao cho giá trị của phân thức là số nguyên. Tập hợp A bằng {}(nhập các phần tử của tập hợp theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ‘’;’’ ).-1;0;1;2
Câu 15: Gọi B là tập hợp các giá trị nguyên của x sao cho giá trị của phân thức là số nguyên. Tập hợp B bằng {}(nhập các phần tử của tập hợp theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ‘’;’’ ).-2;0;2
Câu 16: Phần dư của phép chia có dạng Ta có (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).
Câu 17:
Tập hợp các giá trị của để giá trị của phân thức bằng là {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";").-1
Câu 18: Cho 4 phân thức . Trong 4 phân thức đó có phân thức bằng nhau (giả thiết các phân thức đều có nghĩa). 3
Câu 19: Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh AD lấy điểm F, trên cạnh DC lấy điểm E sao cho AF = DE. Gọi I là giao điểm của AE và BF. Khi đó, số đo góc BIE bằng .90
Câu 20: Cho hình vuông ABCD. Gọi E là một điểm nằm giữa C và D. Tia phân giác của góc DAE cắt CD ở F. Kẻ FH vuông góc với AE ( H thuộc AE), FH cắt BC ở G. Số đo góc FAG bằng .

Câu 1: Đa thức thích hợp để điền vào chỗ trống trong đẳng thức là:
Câu 2: Phân thức rút gọn thành:
Câu 3: Phân thức rút gọn thành:
Câu 4: Kết quả rút gọn phân thức (với ) là:
Câu 5: Một tứ giác có nhiều nhất
1 góc nhọn
2 góc nhọn
3 góc nhọn
4 góc nhọn
 
Gửi ý kiến