Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kiêm tra 1tiet Halogen ,trước khi nghỉ tết .

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Văn Thắng
Ngày gửi: 21h:50' 26-01-2013
Dung lượng: 21.7 KB
Số lượt tải: 555
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:…………………………………………………Lớp………kiểm tra:1 tiết- học kỳ 2
Câu 1(2 điểm): viết các phương trình xảy ra khi cho:
1/ khí Cl2 tác dụng : Al, dung dịch NaBr, dung dịch SO2 ; dung dịch KOH ( đun nóng ở100oC)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2/ axit HCl tác dụng : Al, Fe3O4, K2CO3, Ca(OH)2;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: ( 2điểm). Thực hiện chuỗi sau ghi điều kiện xảy ra nếu có.
KMnO4 → Cl2 → FeCl3→ NaCl → HCl → CaCl2→ Cl2 → Br2 → AlBr3
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: (3điểm) Hòa tan 32 gam hh gồm Na2CO3, Al cho vào lượng vừa đủ dung dịch HCl nồng độ 7,3 % . Kết thúc phản ứng thu được 17,92 lít hỗn hợp khí (đkc) và dung dịch Y.
a/ Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu. ( 1,5 điểm)
b/ Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng? (0,5điểm)
c/ Cần dùng bao nhiêu ml dd AgNO3 0,6M để phản ứng hết với các chất tan trong dd Y ? (1 điểm)
( cho Na=23, Al=27,C=12,O=16,H=1,Cl=35,5 )
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 4: (1 điểm) Cho 32,5 gam Sắt clorua tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 86,1 gam bạc clorua. Tìm công thức muối sắt clorua ? ( Cho Fe =56; Cl= 35,5 ; Ag =108 )
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 5 ( 2 điểm): Chỉ dùng thêm thuốc thử là dung dịch HCl hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: Ca(OH)2 ; K2CO3 ; AgNO3; KCl
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Họ và tên:…………………………………………………Lớp………kiểm tra:1 tiết- học kỳ 2
Câu 1: (3điểm) Hòa tan 16,75 gam hh Y gồm CaCO3, Al cho vào lượng vừa đủ dung dịch HCl nồng độ 14,6 % . Kết thúc phản ứng thu được 10,64 lít hỗn hợp khí (đkc) và dung dịch X.
a/ Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu. ( 1,5 điểm)
b/ Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng? (0,5điểm)
c/ Để phản ứng hết dd X cần dùng 800 ml dd AgNO3 . Xác định nồng độ mol của AgNO3 ? (1 điểm)
( cho Ca=40 , Al=27,C=12,O=16, H=1,Cl=35,5 )
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 2( 2 điểm): Chỉ dùng thêm thuốc thử là dung dịch HCl hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: Na2CO3 ; AgNO3; CaCl2 ; NaOH
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 3: (1 điểm) Cho 44,4 gam Sắt bromua tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 84,6 gam Bạc bromua. Tìm công thức muối sắt bromua ? ( Cho Fe =56; Br =80 ; Ag =108 )
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 4 (2 điểm): viết các phương trình xảy ra khi cho:
1/ khí Cl2 tác dụng : Cu, dung dịch KI , dung dịch SO2 ; dung dịch NaOH ( đun nóng ở100oC)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2/ axit HCl tác dụng : Fe, Fe3O4, CaCO3, Al(OH)3;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: ( 2điểm). Thực hiện chuỗi sau , ghi điều kiện xảy ra (nếu có ).
KClO3 → Cl2 → MgCl2 → KCl → HCl → NaCl→ Cl2 → I2 → AlI3
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 
Gửi ý kiến