Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kế hoạch BDTX năm học 2012-2013 của trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Thu Giang
Ngày gửi: 20h:52' 05-03-2013
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 146
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT NGHI XUÂN
TRƯỜNG TH CƯƠNG GIÁN 1

Số: 04/KH-TH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cương Gián, ngày 25 tháng12 năm 2012


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2012-2013

Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Công văn số 1507/SGD&ĐT-GDTX ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh;
Thực hiện Công văn hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012-2013 cho giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nghi Xuân.
Căn cứ thực tế nhà trường, trường tiểu học Cương Gián 1 xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2012-2013 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Tình hình đội ngũ:
- Tổng số CBGVNV: 50 người, nữ: 44. Trong tổng số:
+ Ban giám hiệu: 3 người. Trình độ Đại học Sư phạm: 2 người. CĐSP: 1 người.
+ Tổ chuyên môn : 5 ( tổ 1 , tổ 2+3 , tổ 4+5, tổ bộ môn)
+ Giáo viên: 44 người . Trình độ đạt chuẩn 100 %
+ Nhân viên 3 người.( văn thư: 1; Y tế học đường: 1; Kế toán : 1)
2. Tình hình tổ chuyên môn
Có 5 chuyên môn:
+ Tổ chuyên môn lớp 1: Có 10 thành viên
+ Tổ chuyên môn lớp 2+3: Có 12 thành viên
+ Tổ chuyên môn lớp 4,5 : 12 thành viên
+ Tổ môn lớp : 11 thành viên
+ Tổ văn phòng : 3 thành viên
3. , khó : a. Thuận lợi:
- Đội ngũ giáo viên còn trẻ, nhiệt tình trong công tác. Tỷ lệ chuẩn ,trên chuẩn đạt 100% .
- Nề nếp chuyên môn của nhà trường được thực hiện tốt, công tác BDTX được BGH và tổ chuyên môn quan tâm thường xuyên.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, trực tiếp chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nghi Xuân nên mọi nhiệm vụ đều được thực hiện tốt.
b. Khó khăn:
- Trường đóng trên địa bàn xa trung tâm, cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu thốn nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như trong công tác BDTX.
- Đội ngũ giáo viên còn trẻ nhưng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ không đồng đều. Khả năng tự học, tự nghiên cứu nhiều giáo viên chưa chủ động
II. KẾ HOẠCH CHUNG:
1.Mục đích bồi dưỡng:
- Trang bị cho đội ngũ CBQLGD, giáo viên và nhân viên những kiến thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, chủ trương của ngành và về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, chất lượng giảng dạy nhằm thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ năm học 2012-2013, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục-đào tạo trong tình hình mới; Tạo cơ hội cho giáo viên được giao lưu trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm dạy học. Nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện nội dung và nhiệm vụ năm học 2012-2013 cho giáo viên.
- Đảm bảo 100% CBQLGD, giáo viên và nhân viên toàn trường tham gia đầy đủ các nội dung, loại hình bồi dưỡng một cách có chất lượng theo kế hoạch hướng dẫn của Phòng GD-ĐT Nghi Xuân.
- Hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu theo Nghị quyết thi đua của Hội nghị viên chức trường Tiểu học Cương Gián 1 năm học 2012-2013.
- Tự nâng cao trình độ năng lực nghiệp vụ quản lý và đổi mới phương pháp giảng dạy trong công tác chỉ đạo và thực hiện dạy học. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.
2. Đối tượng bồi dưỡng:
- Cán bộ quản
 
Gửi ý kiến