Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi violimpic vòng 15 năm hoc 2012 - 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: violimpic
Người gửi: Lê Văn Hảo
Ngày gửi: 06h:01' 07-03-2013
Dung lượng: 7.9 MB
Số lượt tải: 350
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:........................................... BÀI THI SỐ: Hãy điền số thích hợp vào chỗ ?
Câu 1:Cho dãy số tự nhiên liên tiếp:    1; 2; 3; 4; 5; …; 100; 101  Dãy trên có bao nhiêu số chẵn? Trả lời: Dãy trên có số chẵn. 
Câu 2:Cho dãy số tự nhiên liên tiếp: 1; 2; 3; 4; 5; …; 100; 101  Dãy trên có bao nhiêu số lẻ? Trả lời: Dãy trên có số lẻ.  Câu 3:252dam + 728dam – 52dam + 72 dam = km Câu 4:777 x (2009 - 1009 ) x (64 x 24 – 32 x 48) = 
Câu 5:Một đơn vị bộ đội chia làm hai đoàn đi cứu trợ vùng bão lũ. Đoàn thứ nhất gồm 4 xe mỗi xe chở 44 anh bộ đội. Đoàn thứ hai gồm 7 xe mỗi xe chở 33 anh bộ đội. Em hãy tính xem trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu anh bộ đội đi cứu trợ. Trả lời:Trung bình mỗi ô tô chở được anh. Câu 6:555 x 3 + 555 x 8 - 555 = 
Câu 7:Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số không chia hết cho 3? Trả lời: Có số có 3 chữ số không chia hết cho 3.
Câu 8:Một hình chữ nhật có chu vi 312cm. Nếu giảm chiều rộng 12cm và giảm chiều dài 24 cm thì được một hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật.  Trả lời: Diện tích hình chữ nhật là . 
Câu 9:Hồng có 20 cái nhãn vở. Hoa có số nhãn vở bằng  số nhãn vở của Hồng.  Huệ có số nhãn vở nhiều hơn mức trung bình của ba bạn là 6 nhãn vở.  Tính số nhãn vở của Huệ.  Trả lời: Số nhãn vở Huệ có là cái nhãn vở. 
Câu 10:Tính tổng 50 số chẵn liên tiếp bắt đầu từ số 68. Trả lời: Tổng 50 số chẵn liên tiếp bắt đầu từ số 68 bằng BÀI THI điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:25 x 8 x 4 x 125 = 
Câu 2:Cho dãy số tự nhiên liên tiếp:    1; 2; 3; 4; 5; …; 100; 101  Dãy trên có bao nhiêu số chẵn?  Trả lời: Dãy trên có số chẵn. 
Câu 3:Lớp 4A quyên góp được 234kg giấy vụn, lớp 4B quyên góp hơn lớp 4A 12 kg nhưng lại ít hơn lớp 4C 21kg.  Tính trung bình số giấy vụn mỗi lớp quyên góp được.  Trả lời:Trung bình mỗi lớp quyên góp được kg giâý vụn.
Câu 4:  +  =  
Câu 5:  +  =  Câu 6:4hm 5m + 5km 3dm = dm 
Câu 7:Hiệu hai số là 81. Nếu xóa bỏ chữ số 9 của hàng đơn vị của số lớn ta được số nhỏ.  Tìm tổng của hai số đó.  Trả lời: Tổng của hai số là 
Câu 8:Bạn Bình được mẹ cho một số tiền.Bình ăn sáng hết một nửa số tiền đó,một nửa của số tiền còn lại Bình mua vở. Cuối cùng Bình còn 3 nghìn đồng.Tính số tiền mẹ cho Bình. Trả lời:Số tiền mẹ đã cho Bình là nghìn đồng. 
Câu 9:Tính tổng 50 số chẵn liên tiếp bắt đầu từ số 68. Tổng 50 số chẵn liên tiếp bắt đầu từ số 68 bằng 
Câu 10:Số nhỏ nhất có 3 chữ số mà chia hết cho cả 2; 3; 4; 5 và 6 là số 
Câu 1:Cho dãy số tự nhiên liên tiếp:    1; 2; 3; 4; 5; …; 100; 101  Dãy trên có bao nhiêu số chẵn?  Trả lời: Dãy trên có số chẵn. 
Câu 2:429kg + 567kg + 571kg + 433kg = yến 
Câu 3:252dam + 728dam – 52dam + 72 dam = km Câu 4:555 x 3 + 555 x 8 - 555 = 
Câu 5:Một đơn vị bộ đội chia làm hai đoàn đi cứu trợ vùng bão lũ. Đoàn thứ nhất gồm 4 xe mỗi xe chở 44 anh bộ đội. Đoàn thứ hai gồm 7 xe mỗi xe chở 33 anh bộ đội. Em hãy tính xem trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu anh bộ đội đi cứu trợ. Trả lời:Trung bình mỗi ô tô chở được anh.
Câu 6:Số có 4 chữ số lớn nhất có các chữ số khác nhau chia hết cho cả 5 và 9 là 
Câu 7:Bạn Bình được mẹ cho một số tiền.Bình ăn sáng hết một nửa số tiền đó,một nửa của số tiền còn lại Bình mua vở. Cuối cùng Bình còn 3 nghìn đồng.Tính số tiền mẹ
No_avatar

lam on up de lop 2 len nhe. cam on ban

 
Gửi ý kiến