Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

violymic

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Việt Hoàng
Ngày gửi: 21h:35' 07-03-2013
Dung lượng: 262.5 KB
Số lượt tải: 61
Số lượt thích: 0 người
Câu 1: 72 dam + 12hm - 22dam = hm
Câu 2: 429kg + 567kg x 3 = yến
Câu 3: 252dam + 728dam – 52dam + 72 dam = km
Câu 4: 6km 4dam + 5hm 3m = m 
Câu 5: Người ta đóng cọc rào quanh một khu vườn hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật chiều dài 36 m, chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Tính số cọc rào cần đóng biết rằng cọc nọ cách cọc kia 3m.  Trả lời:  Số cọc rào cần cắm là cọc.
Câu 6:   +  = 
Câu 7: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số mà tổng của tử số và mẫu số của mỗi phân số đó bằng 2013? Trả lời: Có phân số thỏa mãn đề bài.
Câu 8: Một hình bình hành có trung bình cộng của chiều cao và đáy là 12m. Chiều cao bằng  đáy.  Tính diện tích hình bình hành đó.  Trả lời:  Diện tích hình bình hành đó là . 
Câu 9: Tổng hai số tự nhiên bằng 2013. Tìm số lớn. Biết giữa hai số đó có tất cả 18 số chẵn. Trả lời: Số đó là 
Câu 10: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong các số đó có chữ số 0? Trả lời: Có số thỏa mãn đầu bài.
Câu 1: 217 x 3 + 83 x 3 = 
Câu 2: Con trâu nặng 240 kg, con bò kém con trâu 85 kg và hơn con lợn 73 kg. Hỏi cả ba con đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam?  Trả lời: Cả ba con đó nặng kg. 
Câu 3: 252dam + 728dam – 52dam + 72 dam = km
Câu 4: 777 x (2009 - 1009 ) x (64 x 24 – 32 x 48) = 
Câu 5:   +  = 
Câu 6: Một đơn vị bộ đội chia làm hai đoàn đi cứu trợ vùng bão lũ. Đoàn thứ nhất gồm 4 xe mỗi xe chở 44 anh bộ đội. Đoàn thứ hai gồm 7 xe mỗi xe chở 33 anh bộ đội. Em hãy tính xem trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu anh bộ đội đi cứu trợ. Trả lời: Trung bình mỗi ô tô chở được anh.
Câu 7: Tổng hai số tự nhiên bằng 2013. Tìm số lớn. Biết giữa hai số đó có tất cả 18 số chẵn. Trả lời: Số đó là 
Câu 8: Tính tổng : 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + … ( tổng có 40 số hạng) Trả lời: Tổng đó bằng 
Câu 9: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số mà tổng của tử số và mẫu số của mỗi phân số đó bằng 2013? Trả lời: Có phân số thỏa mãn đề bài.
Câu 10: Một hình chữ nhật có chu vi gấp 6 lần chiều rộng. Chiều dài hơn chiều rộng 25cm.  Tính diện tích hình chữ nhật.  Trả lời:  Diện tích hình chữ nhật . 
Câu 1: 429kg + 567kg + 571kg + 433kg = yến 
Câu 2: 25 x 8 x 4 x 125 = 
Câu 3: 320 : (16 x 2) – 320 : (64 : 2) = 
Câu 4: Trung bình cộng của 3 số là 25. Biết số thứ nhất là 37, số thứ hai và số thứ ba bằng nhau. Tìm số thứ ba. Trả lời: Số thứ ba là 
Câu 5: 5 tạ 6 kg – 45 kg = kg  
Câu 6: 555 x 3 + 555 x 8 - 555 = 
Câu 7: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số không chia hết cho 3? Trả lời: Có số có 3 chữ số không chia hết cho 3.
Câu 8: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số không chia hết cho 5? Trả lời: Có số có 3 chữ số không chia hết cho 5.
Câu 9: Hồng có 20 cái nhãn vở. Hoa có số nhãn vở bằng  số nhãn vở của Hồng.  Huệ có số nhãn vở nhiều hơn mức trung bình của ba bạn là 6 nhãn vở.  Tính số nhãn vở của Huệ.  Trả lời:  Số nhãn vở Huệ có là cái nhãn vở. 
Câu 10: Hiệu hai số là 81. Nếu xóa bỏ chữ số 9 của hàng đơn vị của số lớn ta được số nhỏ.  Tìm tổng của hai số đó.  Trả lời:  Tổng của hai số là 
Câu 1: 217 x 3 + 83 x 3
No_avatar

hiCười nhăn răng

 
Gửi ý kiến