Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bồi dưỡng giáo viên thường xuyên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: PL
Người gửi: Trần Văn Quang (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:17' 01-02-2013
Dung lượng: 78.0 KB
Số lượt tải: 243
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD- ĐT GIAO THỦY
TRƯỜNG THCS GIAO TIẾN

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2012-2013
CỦA GIÁO VIÊN

Họ và tên giáo viên: PHẠM THỊ LÀ
Ngày tháng năm sinh: 18 tháng 3 năm 1980
Tổ chuyên môn: Khoa học xã hội
Năm vào ngành giáo dục: 2002
Nhiệm vụ được giao trong năm học: Giảng dạy Ngữ văn 7E;G, Lịch sử 6ABC, chủ nhiệm 7E
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
- Hiểu rõ mục đích yêu cầu, nội dung chương trình và nhiệm vụ BDTX của nhà trường, của cá nhân giáo viên.
- Nắm vững các nhiệm vụ năm học, các văn bản hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT và phòng GD-ĐT;
- Nắm vững mục tiêu, nội dung, chương trình của bậc THCS nói chung và bộ môn cá nhân phụ trách nói riêng;
- Dạy học đạt chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng theo chương trình của Bộ GD&ĐT; dạy học sát đối tượng. Coi trọng việc đổi mới phương pháp dạy học gắn với việc đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh; với các yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học; về khai thác sử dụng có hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học;
-Tiếp tục bồi dưỡng phương pháp dạy của thầy, phương pháp học của trò, tạo nền tảng để có sự tiến bộ đích thực về chất lượng dạy - học của nhà trường. Sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học hiện có, tích cực sưu tầm, mua sắm, tự làm các phương tiện thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập được tốt hơn. Thường xuyên sử dụng nhóm phương pháp dạy học tích cực đi sâu vào bồi dưỡng phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy nhằm phát huy khả năng tư duy cho học sinh học sinh.
2. Về kỹ năng:
- Nhận thức đầy đủ nhiệm vụ năm học theo tinh thần chỉ thị 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GD-ĐT Nam Định, phòng GD-ĐT Giao Thủy để lập kế hoạch chuyên môn của nhà trường, kế hoạch và tổ chức dạy học của cá nhân phù hợp với yêu cầu của ngành;
- Có kinh nghiệm trong việc thể hiện dạy học theo xu hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Thiết kế bài KT, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo tinh thần đổi mới, đúng quy chế.
- Tự đánh giá quá trình bồi dưỡng thường xuyên để điều chỉnh quá trình học tập của bản thân.
3. Về thái độ:
-Có ý thức thu thập và lưu giữ những thông tin minh chứng để phục vụ cho công tác đánh giá chuẩn GV, chuẩn hiệu trưởng hàng năm đồng thời có kế hoạch cải tiến để đáp ứng chuẩn GV.
-Nâng cao chất lượng soạn giảng nhằm phát huy tính tích cực của học sinh, lồng ghép các nội dung tích hợp dân số, môi trường, pháp luật thuế, an toàn giao thông ... vào từng bộ môn cụ thể.
II. Nôi dung:
1. Khối kiến thức bắt buộc ( 60 tiết )
a) Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết) : Thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo: các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục trung học cơ sở, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục trung học cơ sở.
b) Nội dung bồi dưỡng 2
Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục trung học phổ thông năm học 2012-2013 của Sở giáo dục và đào tạo Nam Định: thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương;
- Môn: Ngữ văn
- Số tiết: 30
2. Khối kiến thức tự chọn ( 60 tiết )
Bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên. Bản thân tôi lựa chọn các mô đun sau:


Yêu cầu
chuẩn
nghề
nghiệp cần
bồi dưỡngđun


Tên và nội dung mô
đun


Mục tiêu
bồi dưỡng

Thời
gian
tự
học
(tiết)

Thời gian học
tập trung (tiết)


Lý
Thuyết
Thực
hành
I. Nâng
cao năng
lực hiểu
biết về đối
tượng giáo
dụcTHCS
3
Giáo dục học sinh
THCS cá biệt
1. Phương pháp
 
Gửi ý kiến