Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Wh- questions cực hay

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bạch Kim Liên
Ngày gửi: 21h:49' 19-03-2013
Dung lượng: 19.8 KB
Số lượt tải: 1429
Số lượt thích: 0 người
WH- QUESTIONS
Form: Wh- + Yes/ No questions
A. How to make Yes/ No questions
1. The verb BE
S+ be => Be + S?
2. Modal verbs:
S + modal + Vbare=>Modal + S + Vbare?
3. Verb ordinary:
a. The present simple: S + V_Vs_ Ves=> do/ does + S + Vbare?
b. The past simple: S + Ved/2=> did + S + Vbare?
c. The present perfect: S + has/ have + Vpp=> Has/ have + S+ Vpp?
d. The past perfect S + had + Vpp=> Had + S + Vpp?
B. How to make Wh- questions.
- Đổi từ được gạch chân thành Wh - word tương ứng
- Đổi S+V trong phần còn lại thành Yes/ No questions
C. Wh- words
1. who: ai
2. which: cái nào ( trong số những cái kia?)
3. where: ở đâu
4. when: bao giờ
5. why: tại sao
6. whose: của ai
7. how
- how: như thế nào, bằng cách nào
- how much: giá bao nhiêu
- how much/ many + (n): có bao nhiêu
- how long: trong bao lâu
- how far: bao xa
- how often: bao lâu( một lần)
- how old: bao nhiêu tuổi
- how fast: nhanh như thế nào
- how deep: sâu bao nhiêu
- how tall.....: cao bao nhiêu....
8. What:
- what kind/ sort of + (n): loại nào
- what + (n): ( nghĩa của câu phụ thuộc vào danh từ kèm theo)
- what ........ like? như thế nào
- what .........do........? làm gì
Exercises 1: Make questions with the underlined words/phrases
1. I received a letter from Lan last week.
2. Minh usually takes exercises after getting up.
3. I brush my teeth twice a day.
4. Nga has an appointment at 10.30 this morning.
5. She goes to bed at 9. p. m.
6. I began to study English 6 years ago.
7. They live in the city center.
8. I like ‘Tom and Jerry” because it’s very interesting.
9. Last night I went to disco with my friend.
10. She is worried about the next examination.
11. Music makes people different from all other animals.
12. They do their homework at night.
13. Mr. Robertson came to the party alone.
14. I like the red blouse, not the blue one.
15. That is an English book.
16. She talked to him for an hour.
17. He studies piano at the university.
18. It’s 063.3921680.
19. My father is a teacher.
20. I’m fine, thanks.
Exercises 2: Choose the best answer a, b, c or d?
1. Do you know ___ language is spoken in Kenya?
a. which b. who c. what d. how 2. ___ is your blood type?
a. which b. who c. what d. how 3. ___ do you play tennis? For exercise.
a. which b. who c. what d. how
4. ___ can I buy some milk? At the supermarket.
a. which b. who c. where d. how 5. ___ much do you weigh?
a. which b. who c. what d. how 6. ___ hat is this? It`s my brother`s.
a. which b. who se c. what d. how 7. ___ can I park my car? Over there.
a. where b. who c. what d. how 8. ___ tall are you?
a. which b. who c. what d. how 9. ___ do you expect me to do?
a. which b. who c. what d. how 10. ___ do you like your tea? I like it with cream and sugar.
a. which b. who c. what d. how 11. ___ picture do you prefer, this one or that one?
a. which b. who c. what d. how 12. ___ is that woman? - I think she is a teacher.
a. which b. who c. when
 
Gửi ý kiến