Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Boi duong thuong xuyen mon toan thcs

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Thuân
Ngày gửi: 21h:18' 29-03-2013
Dung lượng: 83.0 KB
Số lượt tải: 203
Số lượt thích: 0 người
ubnd huyện Quảng Xương            Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường THcs Quảng Thái               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                             Quảng Thái, ngày 25 tháng 3 năm 2013.
kế hoạch cá nhân
bồi dưỡng thường xuyên giáo viên thcs
                                                   Năm học: 2013- 2014
  Họ và tên : Trần Văn Thuân
Trình độ chuyên môn:       Đại học
Chức vụ, tổ chuyên môn:  Giáo viên.
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao:
Giảng dạy lớp 9A3,9A4,6A4 và làm công tác chủ nhiệm lớp 9A4 
I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
- Căn cứ chương trình BDTX THCS ban hành theo thông tư 31/2011/TT-BGD&ĐT ngày 8/8/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
- Căn cứ vào công văn số 2200 của Sở GD&ĐT ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Thanh Hoá và Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn quy chế chương trình BDTX của giáo viên.
- Căn cứ vào công văn số 19 PGD&DT số 19, ngày 14/1/2013 của PGD&ĐT Quảng Xương về việc hướng dẫn quy chế chương trình BDTX của giáo viên.
- Căn cứ vào thực tế nhà trường, tổ chuyên môn, cá nhân tôi đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013- 2014 như sau:
 II. Mục tiêu:
            1. Trang bị kiến thức cho GV về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về đường lối của Đảng , Pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo viên THCS, chương trình SGK, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục THCS.
2. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên THCS, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên THCS với yêu cầu phát triển của GD Thanh Hoá và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.
3. Nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện nội dung và nhiệm vụ năm học 2013- 2014.
III. Nội dung:
Khối kiến thức bắt buộc:
- Nội dung bồi dưỡng 1: ( 30 tiết/giáo viên )
Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của tỉnh Thanh Hoá và huyện Quảng Xương, trong đó tập trung đi sâu vào các vấn đề như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về giáo dục và đào tạo; Tình hình và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo của cả nước, của tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn 2012 – 2015 và những năm tiếp theo; đánh giá việc tổ chức thực hiện chỉ thị nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 ( đối với mỗi bậc học, cấp học ) của bộ Giáo dục và Đào tạo; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên; các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục.

Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học.( Tự chọn theo công văn hướng dẫn số 107/PGD&ĐT ngày 22/03/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương về việc hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên.)
Nội dung bồi dưỡng : Một số hình thức tổ chức dạy học phân hoá đối tượng môn toán ở trường THCS
 2.kiến thức tự chọn :  Thời lượng bồi dưỡng 60 tiết/giáo viên.
       Căn cứ vào Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/21011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS.
IV. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên:
- Tại huyện: tham gia BDGD kĩ năng sống, hoạt động
 
Gửi ý kiến