Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

KIÊM TRA SỐ HỌCC 6 TIẾT 93

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Nguyễn Thanh Tâm
Ngày gửi: 13h:32' 02-04-2013
Dung lượng: 128.0 KB
Số lượt tải: 905
Số lượt thích: 0 người
I. Ma trận đề kiểm tra
Stt
Các chủ đề kiến thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TổngTN
TL
TN
TL
TN
TL


1
Phép cộng phân số

1
0.5
5%
2
0.5
5%2
2.5
25%
5
3.5
35%

2
Phép trừ phân số
2
1
10%


1
1
10%


3
2
20%

3
Phép nhân, phép chia phân số


1
0.5
5%
2
0.5
5%

3
3.5
35%

6
4.5
45%

Tổng
5
2
20%

4
2
20%
5
6
60%
14
10
100%
Họ tên:…………….. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp: 6A… MÔN: SỐ HỌC 6

Phần I: Trắc nghiệm (3,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm): Điền vào chỗ trống (.....) cho thích hợp.
a) Số nghịch đảo của số là:.............
 b) Số nghịch đảo của số là:.................

c) Số đối của số là:.....................
d) Số đối của số là:..............................

Câu 2 (2,0 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý đúng.
a) Kết quả của phép tính là:
A. 
B. 
 C. 
D. 

b) Kết quả của phép tính là:
A. 
B. 
 C. 
D. 

c) Kết quả của phép tính là:
A. 
B. 
 C. 
D. 

d) Kết quả của phép tính là:
A. 
B. 
 C. 
D. 

Phần II: Tự luận (7,0 điểm)
Câu 3 (3,0 điểm): Tìm x, biết:
a) 
b) 
c)


Câu 4 (3,0 điểm): Tính một cách hợp lí:
 
Câu 5 (1,0 điểm): Tính tích 

làm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án- biểu điểm

Câu
Đáp án
Điểm

1
Các kết quả lần lượt là:
(Mỗi kết quả đúng được 0,25đ)
1

2
a) B.
b) C
c) A
d) D
0.5
0.5
0.5
0.5

3

(Làm đúng mỗi phần được 1đ)
4
 


0.5đ

0.5đ

0.50.5đ
5


0.25
0.25
0.5


 
Gửi ý kiến