Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Báo cáo tổng kết 5 năm THTT-HSTC năm 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thuận
Ngày gửi: 10h:37' 06-04-2013
Dung lượng: 194.0 KB
Số lượt tải: 817
Số lượt thích: 0 người
 
PHÒNG GD&ĐT NAM ĐÀN
TRƯỜNG TH VÂN DIÊN1


Số: ......./BC-VD1
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Vân Diên,, ngày 15 tháng 3 năm 2013


BÁO CÁO
TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” GIAI ĐOẠN 2008-2013
 
  Thực hiện chỉ thị số 40/2008-BGD&ĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc phát động phong trào thi đua ”Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013.
Thực hiện công văn số 307/KH-BGD&ĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc triển khai phong trào thi đua : “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. giai đoạn 2008-2013.
Thực hiện chỉ thị số 25/2008/CT-UBND tỉnh Nghệ An ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc phát động phong trào thi đua ”Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013.
Thực hiện công văn số 51/PGD ngày 01/10/2009 của phòng GD&ĐT Nam Đàn.
Thực hiện công văn số 2391/SGD&ĐT ngày 26/10/2012 của Sở GD&ĐTY Nghệ An; công văn số 371/SGD&ĐT ngày 11/3/2013 của Sở GD&ĐT Nghệ An.
Trường TH Vân Diên 1 đã thực hiện phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và xin báo cáo như sau:
I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 5 NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA
1. Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, thu hút học sinh đến trường
- Tổng số cây xanh được trồng mới từ năm học 2008 - 2012: 200 cây
- Công trình vệ sinh xây mới từ năm học 2008 - 2013: 1 công trình tự hoại tổng trị giá đầu tư 245 triệu đồng.
- Số công trình hợp vệ sinh: 1
- Dự kiến công trình vệ sinh xây dựng trong năm 2012-2013: 01
- Mức độ phối hợp với các ngành thực hiện tốt việc đảm bảo “3 đủ” cho 100% học sinh: Không có hs bỏ học vì thiếu ăn, thiếu mặc và thiếu sách vở
- Những chuyển biến trong việc khắc phục hiện tượng thiếu ăn, thiếu mặc và thiếu sách vở. Cụ thể: Phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các gia đình có diện khó khăn trong thị trấn, động viên gia đình cho con em đi học đầy đủ, ở trường thực hiện tốt phong trào “giúp bạn cùng tiến”.
- Giải pháp của nhà trường trong việc đảm bảo thực hiện “3 đủ”:
Quan tâm, động viên, chia sẻ, huy động nguồn hỗ trợ từ phía địa phương, người dân. Để hỗ trợ cho học sinh khó khăn đủ đều kiện đến trường.
- Số vụ học sinh đánh nhau xảy ra từ năm 2008 - 2012: 0 vụ
- Số học sinh vi phạm, số học sinh bị xử lý kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi học có thời hạn: 0
- Số vụ học sinh bị tai nạn khi tham gia giao thông: 0
- Số học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ: 0
- Số học sinh bị xử lý kỷ luật do vi phạm Luật Giao thông: 0
2. Dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh, giúp các em tự tin trong học tập
- Giáo viên vận dụng phương pháp dạy học tích cực, phát huy vai trò chủ động, tích cực của học sinh, rèn kỹ năng tư duy sáng tạo, năng lực tự học, gắn học với hành; đánh giá đúng năng lực của học sinh; gắn nội dung giáo dục với thực tiễn địa phương. Đã coi trọng các hoạt động của nhà trường nhằm huy động trẻ em trong độ tuổi đi học để thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi trên địa bàn điều tra; có biện pháp giúp đỡ học sinh học lực yếu kém, học sinh hạnh kiểm yếu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; Trong tiết dạy đều quan tâm đến 3 đối tượng học sinh.
- Học sinh được động viên khuyến khích đề xuất sáng kiến, suy nghĩ sáng tạo, nỗ lực tự giác, chăm chỉ học tập, cải tiến phương pháp học tập cho nên chất lượng ngày càng tăng.
- Nội dung dạy học, hoạt động giáo dục được liên hệ thực tiễn địa phương
 
Gửi ý kiến