Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề án xây dựng vị trí việc làm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thuận
Ngày gửi: 10h:45' 06-04-2013
Dung lượng: 67.5 KB
Số lượt tải: 453
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT NAM ĐÀN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN DIÊN I


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ ÁN
VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Phần 1
SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của đơn vị sự nghệp công lập.
Công tác dạy và học của thầy và trò trường tiểu học Vân Diên 1 có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển giáo dục của địa phương cũng như của huyện Nam Đàn và Tỉnh Nghệ An nói riêng cũng như hệ thống giáo dục của nước nhà nói chung. Đó là việc thực hiện tốt các kế hoạch, chính sách và chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, Chính quyền các cấp, các ngành trong giai đoạn hiện nay cũng như tương lai. Sự cần thiết phải xây dựng đề án nhằm xác định được số lượng biên chế đủ, đồng thời xác định cơ cấu công chức hợp lý về chất lượng để thực hiện nhiệm vụ của ngành giáo dục giao phó.
Công chức, viên chức là nguồn lực quan trọng, là yếu tố then chốt quyết định trong việc thực hiện nhiệm vụ của ngành giáo dục đã được Đảng, Nhà nước giao phó với số lượng ngày càng mở rộng, chất lượng ngày càng được nâng cao, đảm bảo khả năng sánh vai Quốc tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế của Việt Nam.
Xây dựng đề án còn là căn cứ để xậy dựng kế hoạch đào tạo hàng năm và có tầm chiến lược lâu dài. Xây dựng kế hoạch kinh phí đào tạo của nhà trường nói riêng cũng như của hệ thống giáo dục trong toàn Huyện và những năm tiếp theo.
Đề án xây dựng nhằm mục đích phát huy vai trò bố trí việc làm cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường, đảm bảo được tính chất hoạt động dạy và học của đơn vị trong thời gian trước mắt và lâu dài.
2. Những yếu tố tác động đến hoạt động của đơn vị công lập
Để có được đề án xây dựng vị trí việc làm một cách hoàn chỉnh và có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay cũng như trong thời gian tới. Trường tiểu học Vân Diên 1 phải dựa trên tình hình thực tế của nhà trường trong những năm học trước.
Trong năm học 2011 – 2012 nhà trường có 14 lớp với tổng số 341 học sinh, số cán bộ công chức viên chức của nhà trường có tổng số là 27 cán bộ, giáo viên và nhân viên.
Trong năm học 2012 - 2013 nhà trường có 14 lớp với tổng số 349 học sinh, số cán bộ công chức, viên chức của nhà trường có tổng số là 27 cán bộ giáo viên và nhân viên.
Trong những năm học tiếp theo nhà trường đang phấn đấu xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 tiến tới đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Do những năm trước đây cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đội ngũ giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp nên phần nào đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của nhà trường. Số học sinh trong độ tuổi đi học hết bậc mầm non có một bộ phận không nhỏ chuyển ra học tại trường gần trung tâm của Huyện như tại tiểu học Thị Trấn, tiểu học Vân Diên 2. Chính những lý do trên đã thúc đẩy trường tiểu học Vân Diên 1 xây dựng đề án vị trí việc làm trong giai đoạn hiện nay và những năm học tới.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ:
Yêu cầu cần thiết của việc nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, của xã cũng như của Huyện Nam Đàn nói riêng và của Tỉnh Nghệ An cũng như của cả nước nói chung. Đặc biệt là việc đáp ứng yêu cầu xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước theo các giai đoạn 5 năm, 10 năm cũng như từng năm mà Đảng, nhà nước yêu cầu ngày càng trở nên cấp bách và cần thiết,nhất là trong giai đoạn hiện nay.
Tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức của giáo dục nhà nước, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có vai trò quan trọng quyết định thành công trong việc triển khai thực hiện đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống giáo dục đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại các quyết định, các văn bản quy phạm, pháp quy đã được ban hành.
Quyết định số 161/2003QĐ-TTg ngày 04/8/2003 Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
Quyết định số 170/2006 QĐ-TTg ngày 08/7/2006 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định
 
Gửi ý kiến