Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BẢN ĐĂNG KÝ TU DƯỠNG ĐẠO ĐỨC NĂM 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Hữu Đức
Ngày gửi: 15h:12' 07-04-2013
Dung lượng: 34.5 KB
Số lượt tải: 515
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD-ĐT CHỢ MỚI
Đơn vị : TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CHỢ MỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Chới Mới , ngày 15 tháng 03 năm 2013


BẢN ĐĂNG KÝ TU DƯỠNG ĐẠO ĐỨC NĂM 2013
Về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


I. Sơ lược lý lịch :
- Họ và tên : PHAN HỮU ĐỨC
- Chức vụ :
+ Đảng : Không
+ Giáo Viên : TOÁN
+ Đoàn thể : Đoàn viên Công đoàn
II. Nội dung bản đăng ký tu dưỡng đạo đức :

Sau khi quán triệt các Chỉ thị, Kế hoạch của Đảng và của chính quyền các cấp về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng,tấm gương đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh và đối chiếu với bản thân,tôi xin đăng ký phấn đấu thực hiện tốt các nội dung sau đây trong năm 2013

1-Thường xuyên trao dồi, học tập lý luận chính trị, nắm vững đường lối, chủ trương cách mạng của Đảng và vận dụng đúng đắn đường lối chủ trương đó vào thực tiển nhiệm vụ công tác được giao. 2- Luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của cá nhân, tập thể để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn, gắn bó trong nội bộ và tự soi rọi lại bản thân để có sự điều chỉnh phù hợp. Không định kiến, hẹp hòi, bè phái gây mất đoàn kết. 3 - Trong công việc, luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao, luôn có những cải tiến phù hợp với thực tế của cơ quan, đem lại hiệu quả thiết thực. 4- Thường xuyên tự nghiên cứu những văn bản quy định thuộc lĩnh vực tổ chức, chế độ chính sách để áp dụng vào việc giải quyết những công việc liên quan đến tổ chức, cá nhân theo nguyên tắc “đảm bảo đúng luật, đúng thời gian, đúng quy trình”III. Các giải pháp chính để thực hiện các nội dung trên :
1- Sống lành mạnh, giản dị, không vụ lợi cho cá nhân, không bè phái, giải quyết công việc phải vì việc chung. 2 - Sống vui vẻ hoà nhã với đồng nghiệp, góp ý chân tình để cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. 3 - Tích cực tự rèn luyện, học tập nâng cao, bổ sung kiến thức chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ, công tác được giao.
4 - Lời nói đi đôi với việc làm, không nói suông, khi làm phải công khai minh bạch, rõ ràng, cẩn thận, chu đáo và làm đến nơi đến chốn, đúng pháp luật, không qua loa đại khái, chiếu lệ. Hết lòng hết sức giúp đỡ các học sinh thân yêu.
5 - Luôn thể hiện trong ý thức và hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ tài sản công, tài sản cơ quan, bảo vệ lợi ích của nhân dân.
Để tạo điều kiện cho bản thân hoàn thành tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản thân rất mong nhận được ý kiến góp ý chân tình và thường xuyên của đồng nghiệp, tập thể và lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Với ý thức trách nhiệm của một giáo viên, bản thân xin hứa trước tập thể , đơn vị sẽ quyết tâm thực hiện tốt những nội dung đã đăng kí ở trên. Người đăng ký
Ý kiến của tập thể (tổ, khối, phòng …)

PHAN HỮU ĐỨC 
Gửi ý kiến