Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề ôn tập thi HKII tiếng Anh lớp 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Internet
Người gửi: Hồ Thị Diễm Phúc
Ngày gửi: 22h:46' 17-04-2013
Dung lượng: 257.5 KB
Số lượt tải: 4525
Số lượt thích: 0 người
TEST 1

PHÒNG GD&ĐT …………………….

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học 2011 – 2012
Môn : Tiếng Anh – Lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút


MA TRẬN ĐỀ (TEST SPECIFICATION GRIDS)
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
(Total)


TN
TL
TN
TL
TN
TL


I. Phonetics
3

1.5

3

1.5

II. Language focus
6

1.5

6

1.512

3.0

III. Reading


2

1.0


4

2.0


6

3.0

IV. Writing
5

2.5
5

2,5

Tổng
 11

4.0
 10

3.5
 5

2.5
26

10.0PHÒNG GD&ĐT …………………

HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG ANH 8
HỌC KÌ II - Năm học 2011 – 2012
Môn : Tiếng Anh – Lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phútI. (1.5 điểm). Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
1. 1.b 2.d 3.c
II. ( 3 điểm ). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
Questions
1
2
3
4
5
6

Anwers
riding
interesting
closing
China
to do
borrow

Questions
7
8
9
10
11
12

Anwers
was held
flower – arranging
burned
from
minimize
she was


III. (3.0 điểm). Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
1. a. F b.T c.F d.T
2. a. The empty bottles are then cleaned and refilled.
b. There it is broken up.There it is broken up and made into new glassware.
IV. (2.5 điểm). Mỗi từ đúng được 0,5 điểm.
Motorbikes aren’t exported by my countries.
It is dangerous to swim in this river.
He said he would fix that radio.
were playing / was watching
It is a water – fetching contest.

PHÒNG GD&ĐT ……………………..

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học 2011 – 2012
Môn : Tiếng Anh – Lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút


I. Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại. (1.5 đ)
1. a. leader b. spread c. greeting d. team
2. Christmas b. character c. school d. church
3. design b. describe c. description d. prize
II. Vòng vào chữ cái A, B hoặc C trước từ cần chọn để hoàn thành câu. (3.0 đ)
1. I can see a boy ................a water buffalo. ( ride / riding / to ride )
2. It’s ...........to travel around Vietnam. ( interesting / interestedly /interested)
3. Would you mind ...................the window? ( to close / closed / closing)
4. The Great Wall – a famous world landmark is in ..........( China / England/ Egypt)
5. It’s not easy .......................this exercise. (doing / do / to do )
6. Do you mind if I ...............your bike? ( borrow / borrowed / borrowing)
7. An English – speaking contest ..............at Quang Trung school last week.
( is held / was held / will be held)
8. A contest in which participants arrange flowers is called a ..............contest.
(flower – arranging / flowers – arranging / arranging - flower)
9. The .............area should be covered with thick clean dressing. ( burn / burned / burning)
10. These sandals are made .........old car tires. ( for / from / in to )
11. Cool the burns immediately so as to .......tissue damage. (ease /minimize / maximize)
12. I didn’t know where ...................? ( did she / was she / she was)
III. Đọc đoạn văn sau rồi làm các bài tập sau:
In the USA, millions of old car tires are thrown away every year. But tires can be recycled to make pipes and floor coverings. Nowadays, many poeple wear shoes and sandals made from old car tires.
In Britain, the milkman brings bottles of milk
 
Gửi ý kiến