Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

sóng dừng giải chi tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Tấn Trường
Ngày gửi: 15h:05' 20-04-2013
Dung lượng: 931.5 KB
Số lượt tải: 2363
Số lượt thích: 2 người (Hồ Văn Hoàng, nguyễn thị huyền trang)
Bài 1.. Một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định đươc kích thích dao động với tần số không đổi. Khi lực căng sợi dây là 2,5 N thì trên dây có sóng dừng, tăng dần lực căng đến giá trị 3,6 N thì thấy xuất hiện sóng dừng lần tiếp theo. Biết tốc độ truyền sóng trên dây tỉ lệ căn bậc hai giá trị lực căng của sợi dây. Lực căng lớn nhất để trên dây xuất hiện sóng dừng là: 90 N B. 15 N C. 18 N D. 130 N Giải: Do có sóng dừng hai đầu là nút nên l = n = n -----> nv = 2fl = const ( n là số bó sóng)
n1v1 = n2v2 -----> n12F1 = n22F2 = n2F
Do F2 > F1 nên n2 = n1-1
n12F1 = n22F2 -----> = = -----> n1 = 6
n12F1= n2F -----> F = F1 ------> F = Fmax khi n =1
------> Fmax = n12F1 = 36.2,5 = 90N. Chọn đáp án A

Lâu nay em chưa gặp dạng bài này. Nên nhờ các Bạn và Thầy Cô giải giúp. Em chân thành cảm ơn Bài 2 Một sợi dây căng giữa 2 điểm cố định cách nhau 75 cm. Người ta tạo ra song dừng trên dây. Hai tần sồ gần nhau nhất trên dây là 150 Hz và 200 Hz. Tính vận tốc truyền song trên dây : A. 7,5 (m/s ) B.300(m/s) C. 225 (m/s) D. 5(m/s)
Giải: Điều kiện để có sóng dừng hai đầu là nút
l = n -----> l = n = n ------> = =const
Khi f = f1 thì số bó sóng là n1= n; Khi f = f2 > f1 thì n2 = n +1 Vì hai tần số gần nhau nhất có sóng dừng thì số bó sóng hơn kém nhau 1
 = -----> = -----> n = 3
v = = = 75m/s. Chắc đáp án A đánh nhầm dấu phẩy?
Câu 3: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đầu A cố định. Trên dây đang có sóng dừng ổn định. Gọi B là điểm bụng thứ hai tính từ A, C là điểm nằm giữa A và B. Biết AB = 30 cm, AC = cm, tốc độ truyền sóng trên dây là v = 50 cm/s. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là: A. s. B. s. C. s. D. s.
Giải: AB = + = 3 = 30 cm
-----> ( = 40cm

Áp dụng công thức: Phương trình sóng dừng tại M cách nút A một khoảng d; 2a biên độ của bụng sóng 
Biên độ sóng tại C AC = (2acos(+ )( = (2acos(+ ) = (2acos()( = a
Biểu thức của phần tử sóng tại B uB = 2acos((t - ) thời điểm uB =AC = a
cos((t - ) = = cos -----> (t - = ± + 2k( -----> (t = ± + 2k(
 t = ± + 2k( ----> t = (± + k)T: t1 = ( - )T = T t2 = (+ )T = T
Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là:tmin = t2 – t1 = T = = = s. Chọn đáp án C

Có thể dựa theo hình vẽ bên để tìm tmin
Ta có OB = 2a , OC = a
Góc ( = MOB cos( = = 
---> ( = ---> tCB =T -----> tCBC = T = s

Câu 4 .Một sợi dây đàn hồi dài 1,05 m căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là trung điểm của AB, với AC = 5 cm. Biết biên độ dao động của phần tử tại C là 2cm. Xác định biên độ dao động của điểm bụng và số nút có trên dây (không tính hai đầu dây). A. 2 cm; 9 nút. B. 2 cm; 7 nút. C. 4 cm; 9 nút. D. 4 cm; 3 nút.

Giải: AC = = 5 cm
-----> ( = 40cm
Do vậy nếu dây dài l = 1,05 m = 105cm không thỏa mãn điều kiện để có sóng dừng ổn định trên dây
Nếu sửa lại điều kiện dây dài l = 1,00m = 100cm và biên
Avatar

cám ơn ạ

 
Gửi ý kiến