Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BẢN ĐĂNG KÍ TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Quý (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:52' 29-04-2013
Dung lượng: 37.5 KB
Số lượt tải: 577
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY TT CAM LỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG TH HỒ CHƠN Cam Lộ, ngày tháng năm 2013.


BẢN ĐĂNG KÝ
Trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Họ và tên : Hoàng Thị Quý
Ngày, tháng, năm sinh : 26 /8/1973
Đơn vị công tác: Trường TH Hồ Chơn Nhơn
Sinh hoạt tại chi bộ: Trường TH Hồ Chơn Nhơn
NỘI DUNG ĐĂNG KÍ
Sau khi được tiếp thu chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, tôi xin đăng ký làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2013 với các nội dung cụ thể sau:
Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:

Luôn xác định cho mình lập trường kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, kiên quyết khắc phục khuyết điểm mà mình mắc phải, luôn luôn gương mẫu và rèn luyện phẩm chất của một người giáo viên XHCN, quyết tâm làm tròn chức trách, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó và nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức cho nhiệm vụ dạy học.
Thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.
Thực hiện tốt việc nêu gương, đi đầu trong các phong trào ở địa phương, nơi cư trú.
Luôn hòa đồng với đồng nghiệp, quan tâm, gần gũi, yêu thương học sinh, nghiêm túc nhìn nhận những vấn đề còn hạn chế mà đồng nghiệp góp ý cho mình để có hướng khắc phục, sửa sai.
2. Phong cách, tác phong làm việc và những quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm.
Khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, trách nhiệm cao với công việc được phân công. Góp phần xây dựng môi trường văn hóa nơi công sở, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức - nhân cách, văn hóa.
Chấp hành đúng nội quy, quy chế của cơ quan .
Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng ; thẳng thắn, trung thực, bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; chân thành, khiêm tốn; không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu giếm khuyết điểm…thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành Giáo dục: “Hai không” trong giáo dục, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, ...
Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, vị kỷ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, miệng nói lời cao đạo nhưng tư tưởng, tình cảm và việc làm thì mang nặng đầu óc cá nhân.
- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định, thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, nhà trường, các đoàn thể, gương mẫu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng:
Hiểu đúng và thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Gương mẫu, tiên phong trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm tài sản của nhà trường, đơn vị như: tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm,..
4. Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao:
Luôn phấn đấu học tập để nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ công tác.
Tích cực học tập, công tác với tinh thần sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, cụ thể:
Đảm bảo đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách của văn phòng , cập nhật kịp thời , đầy đủ các thông tin theo đúng quy định của trường, ngành.
Tự giác thực hiện nghiêm túc việc soạn giảng, lên lớp, luôn tích cực học hỏi, đổi mới phương pháp dạy học, tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi để nâng cao hiệu quả giờ dạy.
Phấn đấu trong năm học này, hoàn thành xuất sắc công tác phụ trách văn phòng đồng
 
Gửi ý kiến