Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản tự kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên năm 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Văn Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:43' 06-05-2013
Dung lượng: 67.5 KB
Số lượt tải: 9651
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ MƯỜNG CAI
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Mường Cai, ngày … tháng 5 năm 2013


BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN
Năm học 2013


Họ và tên : Lương Văn Thanh
Chức vụ hiện nay : Phó bí thư (P. Hiệu trưởng nhà trường).
Là đảng viên thuộc chi bộ : Trường tiểu học; Đảng bộ : Xã Mường Cai.

I. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Tư tưởng chính trị
Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp...
Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" , cuộc vận động "Mỗi thầy giáo , cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" của bản thân. Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2. Về phẩm chất, đạo đức, lối sống
Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu. Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn. Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.
Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân, bà con nơi cư trú tín nhiệm, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.
3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:
Tôi được phân công phụ trách chuyên môn nhà trường. Bản thân tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao: Làm tốt công tác tham mưu, quản lí và chỉ đạo chuyên môn, tham gia bồi dưỡng CBQLGDTH và giáo viên, bồi dưỡng thường xuyên hè 2012, bồi dưỡng chu kì, tham gia tập huấn một số chuyên đề khác do phòng DG&ĐT tổ chức. Làm tốt công tác thanh tra chất lượng giáo viên và học sinh trong năm học khách quan, chính xác. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động công đoàn hiệu quả.
Tôi đã thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi uỷ, Đảng uỷ nơi cư trú, tham gia nhiệt tình các hoạt động của chi bộ và khu dân cư phát động và tổ chức, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan, góp phần xây dựng chi bộ và cơ quan trong sạch, vững mạnh.
4. Về ý thức tổ chức kỷ luật:
Tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực trong ngành giáo dục...
Thực hiện nghiêm túc côgn tác phòng chống ma tuý, trọng tâm là thực hiện cam kết 4 không theo công văn số 13-CV/BCĐ ngày 06/4/2007 của Ban chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ; quy định số 403
 
Gửi ý kiến