Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bien ban hop phu huynh cap2 cuoi nam cuc chuan

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Kiên
Ngày gửi: 06h:17' 17-05-2013
Dung lượng: 47.5 KB
Số lượt tải: 306
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG THCS YÊN MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH CUỐI NĂM HỌC 2012 – 2013
LỚP 8

I. Điểm danh
Thời gian : Vào hồi ……………giờ …………phút ,ngày …….…tháng 05 năm 2013
Địa điểm : Tại Phòng học lớp 8

Thành phần tham dự gồm :
GVCN(ChủToạ):...............................................................................................................................................
BGH nhà trường: ……………………………………………………………………………………………………………………...………………
………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…………
Ban liên lạc phu huynh: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Thư Ký: …………………………………............................................................................................
Tổng số phụ huynh :……..……Có mặt :……….
Vắng(Lí do) . ………………….................................................................................................................................................................................
Vắng(Không lí do)
………………………………………………………………..................................................................................................................………………………………………………………………….……………………………………………...................................................................................................................................
II.Nội dung
1.GVCN thông báo tình hình chung của trường trong năm học 2012 – 2013
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Tình hình cụ thể của Lớp 8 trong học kỳ II:
+ Duy trì sỉ số : Đầu kỳ II : ……......năm…….....…
Tăng …………………………...........Giảm...................................................
Lý do : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
+ Nề nếp : …………………………………………………………….....................................................................................................................................
+ Chất lượng : - Hạnh kiểm : Loại tốt ….....….Đạt ….....…%
Loại khá…....… Đạt ….....…%
Loại TB…....…..Đạt….......…%.
Loại Yếu,kém…................
- Học lực : Loại Giỏi….…. Đạt …......…%
Loại khá…...… Đạt …......…%
Loại TB……...... Đạt …......…%.
Loại yếu ……...Chiếm.........%
Loại kém…..….Chiếm….....%
* Kết quả cuối năm
+ Chất lượng : - Hạnh kiểm : Loại tốt ….....….Đạt ….....…%
Loại khá…....… Đạt ….....…%
Loại TB…....…..Đạt….......…%.
Loại Yếu,kém…................
- Học lực : Loại Giỏi….…. Đạt …......…%
Loại khá…...… Đạt …......…%
Loại TB……...... Đạt …......…%.
Loại yếu ……...Chiếm.........%
Loại kém…..….Chiếm….....%


* Đánh giá nhận xét cụ thể từng học sinh (GVCN)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Các hoạt động khác :
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
+ Đóng góp:
…………………………………………………………………………………………........................................................................................................................
2.Kế hoạch hè :
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Trưởng ban liên lạc phụ huynh thông báo tình hình hoạt động của hội cha mẹ học sinh trong năm học 2012 – 2013:
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Ý kiến phát biểu xây dựng và thảo luận của phụ huynh:
a.Về nề nếp :
……………………………………………………………………………...…….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b.Về học tập:
................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
c.Học bồi dưỡng, phụ đạo học sinh yếu kém trong hè: ................................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………............…........................................................................................................................
d.Các hoạt động khác:
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Ý kiến phát biểu và chỉ đạo của BGH nhà trường :
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
III. Kết luận chung
................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
IV. Kết thúc
Cuộc họp kết thúc vào hồi ................giờ ................phút cùng ngày.

Chủ Toạ (GVCN) Thư Ký


Đỗ Văn Kiên

 
Gửi ý kiến