Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KE HOACH GIANG DAY MON THE DUC THCS Va TH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Gia Bảo
Ngày gửi: 22h:16' 26-07-2013
Dung lượng: 170.4 KB
Số lượt tải: 1098
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS GIỚI PHIÊN
TỔ CM KHOA HỌC XÃ HỘI
–––––––––––––
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
lập Tự do Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––


Giới Phiên, ngày 15 tháng 08 năm 2012

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2010 2011
–––––––––––––––––––––––
Những căn cứ thực hiện
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2012-2013 cấp THCS
Căn cứ vào chỉ tiêu - kế hoạch - biện pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của trường THCS Giới Phiên
Căn cứ vào thực tế phân công công tác giảng dạy của nhà trường.
Căn cứ vào điều kiện thực tế, kết quả công tác năm học 2011-2012 của bản thân.

PHẦN I: SƠ LƯỢC LÍ LỊCH, ĐĂNG KÍ CHỈ TIÊU THI ĐUA, NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
I SƠ LƯỢC LÍ LỊCH:
1- Họ và tên: Đinh Văn Khương Giới tính: Nam
2- Ngày tháng năm sinh: 09/04/1985
3- Nơi cư trú : Tổ 24 - Phường Đồng Tâm – Thành phố Yên Bái – Yên Bái
4- ĐT (CĐ): 0293712964 ĐT (DĐ): 0936.267.915
5- Môn dạy: Thể Dục Lớp: 6, 7, 8, 9 Trình độ đào tạo: ĐH TDTT
6- Số năm công tác trong ngành giáo dục: 05
7- Kết quả danh hiệu thi đua:
- Năm học 2008 - 2009 đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở theo quyết định số 296/QĐ - UBND ngày 15 tháng 6 năm 2009.
- Năm học 2009 - 2010 đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở theo quyết định số 122/KT ngày 25 tháng 01 năm 2010 của PGD& ĐT.
8- Nhiệm vụ, công tác được phân công: Giáo viên dạy môn Thể Dục THCS.
II/ CHỈ TIÊU ĐĂNG KÍ THI ĐUA, ĐẠO ĐỨC, CHUYÊN MÔN, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.
1- Đăng kí danh hiệu thi đua năm học 2010-2011:
2- Xếp loại đạo đức: Tốt - Xếp loại chuyên môn: Xuất sắc
4- Tên sáng kiến kinh nghiệm:
5- Đ ăng kí tỉ lệ (%) điểm BM: G, K, TB, Y, K năm học 2010-2011.
1- Đối với các lớp THCS
TT
Khối lớp
Tổng số
G
K
TB
Y
Kém
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%

1
6
502
7
613
8
624
9
52
III/ NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CÁ NHÂN
1: Thực hiện nghiêm túc chương trình và kế hoạch giáo dục; quy chế, quy định chuyên môn: Cụ thể
- Thực hiện dạy đúng, đủ theo phân phối chương trình
- Đảm bảo thực hiện kế hoạch dạy học: dạy đúng, đủ 16 tiết / tuần
- Kiểm tra cho điểm, đánh giá học sinh đúng, đủ, chính xác theo quy chế chuyên môn.
2: Công tác tự bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng và thực hiện chuẩn kĩ năng chương trình GDPT.
- Tham gia đầy đủ, có trách nhiệm các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, luôn có ý thức tự học, tự rèn qua các tài liệu tham khảo và các phương tiện thông tin đại chúng.
- Trong trường, bản thân luôn tích cực trong các hoạt động giao lưu, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, học hỏi ở đồng nghiệp để đúc rút kinh nghiệm và trau dồi chuyên môn của mình.
- Tích cự tham gia các kì hội giảng với sự cố gắng và nỗ lực cao nhất.
- Tích cực bồi dưỡng kiến thức tin học để ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học có kết quả, thường xuyên tham khảo nguồn học liệu mở.
- Tích cực làm ĐDDH Tự làm (tốt thiểu có 1 ĐDDH có giá trị sử dụng lâu dài)
- Giảng dạy, kiểm tra, đánh giá bám sát, thực hiện theo hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn học THCS.
3: Đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá.
- Tích cực đổi mới PPDH trong mỗi tiết lên lớp: Sử dụng kết hợp các PPDH đảm bảo phù hợp đặc trưng bộ môn, tạo không khí thân thiện trong giờ gây hứng thú cho học sinh, sử dụng phương tiện dạy học có hiệu quả đặc biệt là CNTT.
- Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá của BGH, ra
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓